Wien

U-Bahn a S-Bahn

Tramvaje

Autobusy

Hlavní město Rakouska jistě není nutné dlouze představovat. Ostatně architektonických, kulturních i jiných zajímavostí ve Vídni najdeme tolik, že by bylo nemožné je zde všechny vyjmenovat. K rozvoji města výrazně přispěl fakt, že Vídeň byla sídelním městem habsburské monarchie. Před druhou světovou válkou dosahoval počet obyvatel necelých dvou milionů, dnes je ovšem asi o půl milionu nižší. Souvislá zástavba z doby do poloviny 20. století tak na pravém břehu sahá poměrně daleko od centra. Spolu s městem se pochopitelně rozvíjela i doprava a zejména ta kolejová prošla zajímavým a ne zcela přímočarým vývojem. Kompaktnost města navíc dala vzniknout poměrně silným tanganciálním přepravním proudům, a tak v těchto směrech jezdí nejen některé linky metra, ale také tramvajová doprava tvoří poměrně hustou síť i v okrajových částech města.

13. 9. 2008: Tramwaytag 2008
» Městská doprava » Evropa » Wien