Tramwaytag 2008

Tradiční vídeňský Tramwaytag hostila 13. září 2008 vozovna Simmering, jejíž historie sahá až do dob animální trakce. Veřejnost tak dostala možnost navštívit areál vozovny, i když hovořit o dni otevřených dveří není v tomto případě zcela na místě. Zhlaví vozovny je totiž, jak je ve Vídni běžné, přístupné z ulice a není nijak ohrazeno. Své brány ovšem otevřela také jedna z historických hal, kde byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Kromě pódia s poměrně velkým hledištěm, kde se odehrávala různá vystoupení, zabralo většinu haly improvizované tržiště. Nacházely se zde různé informační, propagační či prodejní stánky, přičemž vystavené zboží se netýkalo vždy jen tramvají či dopravy. Na návštěvu přijela i jedna tramvaj bádenské dráhy, ve které si svůj stánek zřídila společnost Wiener Lokalbahnen. Venku se pak nacházely mnohé atrakce pro děti, v objektech vozovny se dočasně objevil i zvláštní poštovní úřad.

Různých atrakcí tu tak bylo opravdu velké množství, ovšem jako by kvůli nim už nezbylo místo na samotné tramvaje. V rozporu například s pražskými zvyklostmi chyběla expozice provozovaných typů vozidel, kromě několika vozů odstavených v hale. Avšak nutno uznat, že by se do poměrně malé vozovny větší počet tramvají už opravdu sotva někam vešel.

Lahůdkou pro příznivce kolejové dopravy byl naopak provoz historických tramvají v přibližně dvanáctiminutovém taktu mezi smyčkou Grillgasse a konečnou Kaiser-Ebersdorf (některá vozidla jezdila jen mezi vozovnou Fickeystraße a zastávkou Zentralfriedhof 3. Tor). Na Simmeringer Hauptstraße se tak objevilo mnoho rozličných typů tramvají, samozřejmě především dvounápravových, nechyběl ovšem ani tříčlánkový vůz typu D.

» Městská doprava » Evropa » Wien » Tramwaytag 2008