Kolínská řepařská drážka

Na konci 19. století vzniklo v Polabí mnoho úzkorozchodných drah určených k přepravě řepy. Kolínská drážka postavená v roce 1894 byla nejstarší z nich a spojovala Kolín s Býchory a Jestřábí Lhotou. Přibližně po sedmdesáti letech provozu ji však potkal stejný osud jako ostatní řepařské drážky i jako většinu průmyslových úzkorozchodek. Provoz na ni byl zastaven a na přelomu století po ní již v polích zbylo málo stop. Tato železnice však měla štěstí. Po několikaletém úsilí Klubu pro obnovu Kolínské řepařské drážky byl 23. června 2007 obnoven provoz v úseku Kolín-Sendražice - Výrovna, tedy na dvou kilometrech z někdejších přibližně deseti.

Nově budovaná muzejní drážka však musela samozřejmě vyhovět dnešním normám, a proto se samozřejmě v lecčems odlišuje od své předchůdkyně. Například plotem obehnané výchozí nádraží s dostatečně dimenzovaným parkovištěm v sousedství hlavní silnice či novostavby výletních vagonů mohou zdání dobovosti poněkud pokazit, ale přesto je drážka nemálo zajímavá. Mimo jiné i proto, že se jedná o ojedinělý projekt svého druhu u nás, který se podařilo dovést ke šťastnému konci. Železnice byla během sezóny 2007 v provozu každý víkend, na vlacích se vystřídaly motorová i parní lokomotiva. Záměrem klubu je v budoucnu dosáhnout prodloužení drážky z Výrovny do Býchor.

» Železnice » Muzea a muzejní dráhy » Kolínská řepařská drážka