Ybbstalbahn

Ybbstalbahn je vedle poměrně nedaleko ležící Mariazellerbahn jednou ze dvou rakouských úzkorozchodných tratí, na kterých dosud provozuje osobní dopravu státní dopravce ÖBB. Hlavní, sedmdesát kilometrů dlouhá trať sleduje tok řeky Ybbs. Vychází z města Waidhofen an der Ybbs, které leží na normálněrozchodné trati z Amstettenu do Selzthalu, a údolím řeky se oklikou dostává přes Großhollenstein a Lunz am See až do stanice Kienberg-Gamming, která je také přípojnou stanicí normálněrozchodné dráhy, v tomto případě vedoucí do stanice Pöchlarn. Z hlavní trati Waidhofen – Lunz am See se jen pět kilometrů od výchozí stanice, v Gstadtu, odděluje krátká odbočka do Ybbsitz.

První úvahy o železničním spojení tímto směrem se objevily již v 70. letech 19. století. Avšak ke stavbě dráhy o rozchodu 760 mm nakonec došlo až ve druhé polovině let devadesátých. Trať, stavěná od roku 1895, byla do provozu předávána postupně ve třech etapách a poslední, nejnáročnější sedmnáctikilometrový horský úsek z Lunz am See do Kienberg-Gamming byl otevřen 12. listopadu 1898.

Od poloviny 20. století v celé Evropě upadal význam místních železničních tratí a zejména úzkorozchodné dráhy začaly být často rušeny. V případě Ybbstalbahn došlo k uzavření takzvané „Bergstrecke“ z Lunz am See do Kienberg-Gammingu. Tento nejnáročnější, a také patrně nejzajímavější, horský úsek trati však zcela opuštěn nezůstal. Již v roce 1990, dva roky po jeho uzavření, zde byl zahájen muzejní provoz.

Zvláště zajímavou kapitolou této úzkorozchodky jsou mostní stavby. Už v místech, kde trať obloukem obchází centrum Waidhofenu, překračuje údolí Redtenbachu po dlouhém kamenném viaduktu s ocelovou přihradovou konstrukcí uprostřed. Další podobný most překonává tok řeky Ybbs na prvních metrech odbočné trati z Gstadtu. Snad největší raritou na Ybbstalbahn jsou však dva vysoké ocelové viadukty na horském úseku mezi Lunz am See a Kienberg-Gammingem.

» Železnice » Evropa » Ybbstalbahn