Gleichenberger Bahn

Dráha Feldbach – Bad Gleichenberg je normálněrozchodná trať elektrifikovaná stejnosměrnou soustavou o napětí 1800 V. Je v provozu Štýrských zemských drah. Ve stanici Feldbach se stýká se sítí Rakouských spolkových drah, konkrétně se Štýrskou východní drahou, jež není elektrifikována.

První návrh na železniční spojení z Feldbachu do Bad Gleichenbergu s možným prodloužením do Bad Radkersburgu je z roku 1886. Podnět ke stavbě však dalo až rozhodnutí zemské vlády z roku 1926. Trať byla uvedena do provozu v roce 1931, a napětí bylo tehdy více obvyklých 1,5 kV stejnosměrných. V roce 1932 byla založena Aktiengesellschaft Lokalbahn Feldbach – Bad Gleichenberg. Ta existovala do roku 1942, kdy koncese přešla na Štýrsko, a "Lokalbahn" (místní dráha) se přejmenovala na "Landesbahn" (zemskou dráhu). V závěru druhé světové války byla dráha při bojích poškozena a obnovení provozu se dočkala až v roce 1947. Trakční vedení bylo obnoveno dokonce o rok později, přičemž bylo zvýšeno napětí. V roce 1975 dosloužil starý ignitronový usměrňovač v Gnasu a byl nahrazen polovodičovou technologií.

Délka trati činí 21,2 km, přičemž koncové body jsou v srovnatelné nadmořské výšce. Mezi nimi však trať překonává více než stodvacetimetrové převýšení se sklony až 42 promile. Vozový park tvoří dva původní elektrické vozy ET1 a ET2 a původní elektrická lokomotiva E41.

» Železnice » Evropa » Gleichenberger Bahn