012: Pečky – Kouřim

Místní dráhy v okolí Kouřimi vznikly především díky potřebě napojit zdejší cukrovary na železniční síť. A tak byla v roce 1881 otevřena trať z Peček přes Bošice do Zásmuk. Z Bošic vedly odbočky do Kouřimi a nákladní trať k cukrovaru v Karlově údolí u Svojšic. O šest let později byla zbudována vlečka Zásmuky – Bečváry, také pro napojení tamního cukrovaru, neboť dnešní trať 014 (Kolín – Ledečko) tehdy ještě neexistovala. Nicméně právě stavba zmíněné trati z Kolína do Ledečka v roce 1901 měla za následek rekonstrukci vlečky a její přeměnu na trať s veškerou dopravou. Zato svojšická odbočka byla nejprve během první světové války změněna na vlečku a ve dvacátých letech byla zrušena úplně.

Fotodokumentace stanic a zastávek

Na trati Zásmuky – Bečváry byla osobní doprava vždy velmi slabá a od roku 2006 zde ČD zastavily provoz úplně, a to spolu s úsekem Bošice - Zásmuky. Dnes zde jezdí sezónní muzejní vlaky společnosti KŽC Doprava (zčásti zajíždějí i na trať 012). Naproti tomu zbývající trať 012 z Peček do Kouřimi se dočkala částečného posílení dopravy, během odpolední pracovních dnů je tu zaveden hodinový takt. Trať je i součástí Pražské integrované dopravy, leží celá v tarifním pásmu 5.

Z koridorové stanice Pečky vyjíždějí vlaky místní dráhy souběžně s tratí do Prahy, za městem se pak obloukem stáčejí k východu a pak k jihu. Dříve tu trať vedla přímější cestou, dnes je však přeložená a původní úsek je využíván jako vlečka. Mezi Radimí a Plaňany se lokálka klikatí malebným údolím řeky Výrovky s několika přírodními památkami. Od Zalešan už vede trať téměř po rovině, jen odbočka z Bošic do Kouřimi v několika obloucích mírně klesá k městu. Do stanice na okraji města Zásmuky přicházejí trati od Bošic i Bečvár od severu, a pro přímé vlaky je tedy nutná úvrať. Dnes ale v tomto úseku stejně běžné osobní vlaky nejezdí, a tak i kolem Podbečvárského rybníka, který leží vedle trati před přípojnou stanicí s tratí 014, je dnes možné se projet už jen o letních víkendech.

» Železnice » Česká republika » Trať 012