Historický vývoj

Česká republika

Zdejší schémata zachycují vývoj sítí městské hromadné dopravy v několika českých městech. Aktuální podobu je nutné vnímat především jako zkušební provoz, neboť prohlížeč schémat je v jakési minimální funkční podobě a schémata samotná mohou dosud obsahovat některé drobnější nepřesnosti. Přesto však mohou poskytnout přehled o tom, jak se vyvíjela elektrická MHD v Praze, Ostravě i jinde.

»
Literatura a zdroje
» Schémata » Historický vývoj