Bratislava

Bratislava, hlavní město Slovenské republiky, jistě není Čechům zcela neznámé. Snad každému se vybaví silueta Nového mostu přes Dunaj s bratislavským hradem v pozadí. Siluetu města, které leží u samého konce pohoří Malé Karpaty pak dotváří ještě další dominanty. Jednak vrch Slavín s památníkem a také televizní vysílač Kamzík, pod nímž se dokonce v těsném sousedství metropole nachází lyžařský areál. Pod těmito vrchy leží na břehu Dunaje historické centrum města, v němž se projevuje mnohaleté střetávání kultur na hranici Rakouska a někdejších Uher.

Ačkoliv o bratislavské síti hromadné dopravy nelze říci, že by byla dokonalá, rozhodně není nezajímavá. Tramvaje a trolejbusy vytvářejí poměrně rozsáhlou síť na levém břehu Dunaje a tramvajové tratě vedou až do odlehlých čtvrtí města. Elektrická doprava se však zcela vyhýbá mamutímu sídlišti Petržalka, které leží na druhém břehu řeky. Již v roce 1985 se sice začalo se stavbou metra, které mělo Petržalku obsloužit, výstavba však rychle skončila a dodnes z ní zbylo jen torzo depa a vymezený koridor v sídlištní zástavbě. O zavedení kapacitního spojení levého a pravého břehu se vážně uvažuje dodnes, zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by se v nejbližších letech mělo opět začít stavět.

Bratislavské tramvaje tvoří síť o rozchodu 1000 mm, jejíž součástí je poměrně hustá síť na malé ploše v centru města, z níž vybíhají dlouhé tratě rychlodrážního charakteru zakončené obvykle velkorysými obratišti. Svého času se uvažovalo, podobně jako v Liberci o přestavbě na normální rozchod, v Bratislavě však zůstalo pouze u projektů a několika izolovaných dvourozchodových úseků (většinou v obratištích). Snad i úzký rozchod tak může za to, že nejnovější tramvaje, které v hlavním městě Slovenska potkáme, jsou vozy T6A5 a nízkopodlažní vozidla zde dosud nejezdí. Pouze na konci léta 2006 tu bylo možné zahlédnout tramvaj Škoda 06T pro italské Cagliari na zkušebních jízdách (při kterých došlo také k prezentaci výrobku představitelům města).

Ani trolejbusový park nepatří k nejmodernějším. Až v roce 2006 byly dodány první dva nízkopodlažní trolejbusy Škoda 25Tr, jinak zde jezdí vozy 14Tr a 15Tr a jejich modifikace. Zato mezi autobusy lze nalézt hned několik zajímavých typů vozidel, navíc hojně zastoupených. Dosud zde jezdí několik kloubových autobusů Ikarus 280 (a prodlouženého typu 283), které již v České republice nenajdeme. Do Bratislavy byly Ikarusy dodávány i v pozdějších dobách, a tak tu nalezneme zejména mnoho Ikarusů 435 a také jejich nekloubovou verzi Ikarus 415. Zajímavé jsou také slovinské autobusy Tambus, které zde jezdí jak ve standardním, tak i v kloubovém provedení. Poměrně velké množství autobusů (starší Karosy a také patnáctimetrové Solarisy) je upraveno na pohon zemním plynem.

Tramvaje

Autobusy a trolejbusy

» Městská doprava » Evropa » Bratislava