Maribor

Maribor, druhé největší město Slovinska, získal městská práva v roce 1254. Původní název města je Marburg a do první světové války tam byla většina německého obyvatelstva. Po roce 1918 byl Maribor připojen ke království SHS, protože byl obklopen slovanskými obcemi. Není překvapující, že tento akt neproběhl hladce a došlo i ke krvavým potyčkám. Po druhé světové válce byl vyhrocený národnostní spor vyřešen tak jako jinde odsunem. V nedávné minulosti hospodářství města zasáhla ztráta odbytišť po rozpadu Jugoslávie, což se dotklo i zdejšího výrobce autobusů TAMBUS. Eurostat označil Maribor za nejvíce se vylidňující město Evropy, ale Slovinci tvrdí, že nezohlednil nedávné administrativní zmenšení území města.

Městská hromadná doprava v Mariboru je zajišťována pouze autobusy. Jedná se vesměs o starší vozidla, ale většinou nízkopodlažní. Tak jako jinde v bývalé Jugoslávii značná část vozového parku nejspíš pochází z Německa, avšak totální absence typových označení a symbolů výrobců na vozidlech znesnadňuje určit, přesné typy, a kolik procent je domácí produkce.

» Městská doprava » Evropa » Maribor