Utrecht

Utrecht, ležící asi 30 kilometrů jihovýchodně od Amsterdamu, je hlavním městem stejnojmenné provincie a čtvrtým největším městem v Nizozemsku (má přibližně 300 000 obyvatel). Od středověku patřil k významným nizozemským městům, dnes je díky své poloze mimo jiné významným železničním uzlem, neboť se zde potkávají železniční tratě východozápadní i severojižní

Podobně jako jiná nizozemská města, i Utrecht v polovině 20. století, přesněji v roce 1949, přišel o svou tramvajovou síť, jejíž první elektrické vozy vyjely do ulic města poprvé v roce 1906. O 34 let později se zde ovšem pouliční dráha objevila opět, byť v dosti odlišné podobě, totiž jako takzvaná „Sneltram“, tedy rychlá tramvaj, která navíc neobsluhuje přímo území Utrechtu, ale slouží příměstské dopravě na jihozápadě města. Nepočítáme-li trať v Houten, o které ještě bude řeč, je utrechtský tramvajový systém v Nizozemsku jediným zcela nově vzniklým od poloviny 20.století. Jde také o jedinou izolovanou síť sneltram v zemi, neboť zbylé tratě mající podobný charakter, jsou buď součástí některé sítě metra nebo tramvají.

Provoz Sneltram byl zahájen v roce 1983. Trať spojila město Nieuwegein (jež má dnes asi 60 tisíc obyvatel), ležící 10 kilometrů jihozápadně od Utrechtu, s utrechtským hlavním nádražím. O dva roky později přibyla ještě tříkilometrová odbočka do města IJsselstein. Od roku 1999 tramvajovou dopravu provozuje společnost Conexxion, trať je ale v majetku státního správce železniční infrastruktury ProRail.

Celá trať má rychlodrážní charakter, provoz je na pomezí moderní tramvaje a lehkého povrchového metra. Používají se zde vysoká nástupiště a v celé délce mají tramvaje vlastní těleso oddělené od ostatní dopravy. Prvních několik kilometrů na utrechtské straně je ovšem trať vedena uprostřed ulice, poté většinou podél silnic, zejména odbočka do Ijsselsteinu je vedena zcela nezávisle na okolních komunikacích. Přestože jde vlastně o systém meziměstský, v celé délce vede uprostřed zástavby (byť místy rozvolněné). Napájení je z trolejového vedení o stejnosměrném napětí 750 V.

Provoz je zajišťován původními dvojčlánkovými vysokopodlažními vozidly délky 30 m, která ovšem prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která mimo jiné výrazně změnila vnější design vozidla i podobu interiéru pro cestující. Tramvaje většinou jezdí spřažené do dvojic, jejich maximální rychlost je 80 km/h. Krom toho zde od prosince 2009 jezdí také několik souprav motorových a vlečných vozů E6/c6 zakoupených z Vídně, kde jezdily na lince metra U6 (první byly do Utrechtu předány již na jaře 2008). Tyto soupravy jezdí pouze na zvláštních zrychlených spojích mezi Utrechtem a konečnou Nieuwegein Zuid. Kuriózní je označení zastávek, kde tyto zrychlené spoje zastavují, zastávkovým sloupkem odpovídajícím tomu vídeňskému.

V souvislosti se zdejšími tramvajemi si zaslouží zmínku také město Houten, jehož území s Utrechtem sousedí, a které leží na železniční trati Utrecht – 's Hertogenbosch. V roce 2001 zde byl zahájen provoz svérázné tramvajové linky, která měla pouze dvě zastávky, Houten a Houten-Castellum. Provozoval ji státní železniční dopravce NS, ostatně jediná kolej tramvajové tratě vedla v celé délce podél železnice a uprostřed na ni byla napojena. Dopravu zde zajišťovaly tříčlánkové vysokopodlažní vozy Düwag původem z Hannoveru, kam se také po ukončení provozu jeden z nich vrátil. Tento provoz neměl dlouhého trvání, doprava zde byla zastavena již v roce 2008.

Ani autobusová doprava v Utrechtu není bez zajímavosti. Městské autobusy provozuje dopravní podnik GVU, linky v okolí města (které částečně obsluhují i území Utrechtu) pak především Conexxion. Vozový park GVU tvoří převevším nízkopodlažní autobusy Van Hool všech možných délek, od desetimetrového A308 až po téměř pětadvacetimetrový AGG300. Zatímco zkrácené autobusy se proplétají uličkami historického centra na lince 2, tříčlánkové vozy jezdí na linkách 11 a 12 do východních čtvrtí. Na běžných linkách pak z velké části potkáme klasický kloubový AG300.

Odkazy a zdroje

» Městská doprava » Evropa » Utrecht