RandstadRail

RandstadRail je systém lehké kolejové dopravy v západním Holandsku mezi Rotterdamem a Haagem, který vznikl v roce 2006 přestavbou dvou železničních tratí, Hofpleinlijn (Rotterdam – Den Haag) a Zoetermeer Stadslijn (Den Haag – Zoetermeer). Provozují jej společně haagský (HTM) a rotterdamský (RET) dopravní podnik, z Haagu sem díky propojení se zdejší městskou sítí zajíždějí tramvaje, z Rotterdamu pak metro (byť zde zatím RandstadRail není nijak napojena na zbytek systému – což by se ovšem mělo změnit v průběhu roku 2010). Celý systém je tedy kříženec mezi metrem, tramvajemi a příměstskou železnicí.

Zajíždějí sem tři linky, z toho dvě tramvajové čísel 3 a 4 z Haagu a jedna linka metra, dnes označovaná jako E (před zavedením označení linek rotterdamského metra písmeny na konci roku 2009 nazývaná „Erasmuslijn“). Haagské tramvaje obsluhují bývalou železniční trať do Zoetermeeru, někdejší Hofpleinlijn do Rotterdamu obsluhuje metro. Mezi stanicemi Den Haag Laan van NOI a Leidschenveen se nachází úsek, který používají společně tramvaje i linka metra.

Den Haag Rotterdam

V souvislosti s projektem RandstadRail byl v Haagu také postaven něco přes kilometr dlouhý tramvajový tunel v centru města. Projíždějí tudy vedle běžných tramvají také obě tramvajové linky RandstadRail, tedy 3 a 4, které nahradily dřívější haagské městské tramvajové linky čísel 3 a 6. Za tunelem obě linky RandstadRail pokračují po běžné tramvajové síti a zajíždějí až na západní okraj města.

Tramvajový tunel ústí u hlavního nádraží, kde také začíná zcela segregovaná část trati, neboť za zastávkami, které se nachází v prvním patře nádražní budovy, začíná dlouhá estakáda vedená haagskými ulicemi. Počáteční úsek sdílejí linky 3 a 4 s městskými linkami 2 a 6, pak se ovšem na nadzemní tramvajové křižovatce trasa RandstadRail odděluje a míří po nově vybudované nadzemní spojce k železniční stanici Laan van NOI. Tento úsek nadzemní tratě, včetně zastávky Beatrixkwartier, je „obalen“ zajímavou ocelovou konstrukcí od Zwarts & Jansma Architecten. V železniční stanici Den Haag Laan van NOI, jejíž část byla přestavěna pro RandstadRail, se linky 3 a 4 dostávají na původní trať Hofpleinlijn. Začíná zde také společný úsek s linkou metra E, který pokračuje až do stanice Leidschenveen, kde se trasa někdejší Zoetermeer Stadslijn, a tedy i linek 3 a 4, odděluje od Hofpleinlijn. Na celém společném úseku jsou kombinovaná nástupiště pro nízkopodlažní tramvaje i pro metro.

Za Leidschenveenem začíná poměrně dlouhý meziměstský úsek, který končí v zastávce Zoetermeer Voorweg. Vedení tratí v Zoetermeer je velmi zajímavé. Zatímco linka 4 jednoduše prochází celým městem a končí na jeho východním okraji v zastávce Javalaan, linka 3 se v zastávce Seghwaert od její trasy odděluje, obkrouží celý Zoetermeer, přičemž (mimoúrovňově) překříží svou vlastní trasu v zastávce Voorweg a poté, co projede i jižní polovinu města, dorazí do konečné stanice Zoetermeer Centrum-West, kterou na své cestě po městě také navštíví již podruhé. Na pohled tak může vedení tratí v Zoetermeeru vyvolávat přinejmenším údiv, nutno však říct, že tramvaje díky němu obsluhují velkou část tohoto více než stotisícového města.

Na obou tramvajových linkách RandstadRail jsou v provozu výhradně nízkopodlažní obousměrné vozy Alstom RegioCitadis, kterých podnik HTM vlastní celkem 72.

Kromě tramvají využívají RandstadRail také soupravy „metra“ provozované rotterdamským dopravním podnikem RET. Je otázkou, zda lze tuto dráhu nazvat metrem v pravém slova smyslu, neboť se (aspoň zatím) jedná o trať výhradně meziměstskou a povrchovou. Na meziměstském úseku nalezneme několik úrovňových přejezdů (přechodů), celá trať je napájena vrchním vedením. Na trati je také znát, že ve skutečnosti jde o přestavěnou železnici, místy pak připomíná spíše rychlodrážní tramvaj.

Trasa byla dříve označovaná jako Erasmuslijn, shodně se severojižní linkou rotterdamského metra. S ní by také od roku 2010 měla být kolejově propojena (ve stanici Centraal Station) a vlaky z Haagu by měly v budoucnu pokračovat pod centrem Rotterdamu po společné trati s klasickým rotterdamským metrem. Sjednocené Erasmuslijn se však již nedočkáme, neboť od konce roku 2009 přešel RET na označování linek písmeny (částem někdejší Erasmuslijn tak nyní náleží D a E).

Dnes zatím vlaky metra od Haagu končí na poněkud odstrčené provizorní stanici Rotterdam Hofplein, nacházející se na bývalém železničním viaduktu severně od hlavního nádraží. Tato stanice by se zprovozněním přeložky spolu s koncovým úsekem měla být zrušena.

Trať linky E vede z Hofplein nejprve přes severní čtvrti Rotterdamu a poté přes rozvolněnou zástavbu obcí Rodenrijs, Berkel a Pijnacker až do stanice Leidschenveen, kde se spojuje s trasou linek 3 a 4 ze Zoetermeer. Úsek mezi stanicemi Hofplein a Leidschenveen, na kterém je v provozu pouze linka E, si patrně nejvíce z celé RandstadRail zachoval charakter příměstské železnice.

Za Leidschenveenem následuje již zmíněný společný úsek tramvají a metra do stanice Den Haag Laan van NOI. Zatímco tramvaje jsou odtud vedeny po nové estakádě do města, metro pokračuje po bývalé železniční trati až na nádraží Den Haag Centraal, jehož dvě nejvýchodněji položené koleje (u nástupišť 11 a 12) nyní lince E RandstadRail slouží jako konečná stanice.

Po zahájení dopravy zde RET provozoval soupravy řady 5200 (neboli typu T), původem z Calandlijn („červené“ trasy rotterdamského metra), nyní zde jezdí nové tříčlánkové soupravy typu R dodané Bombardierem v roce 2008, a to v patnáctiminutových intervalech.

Odkazy a zdroje

» Městská doprava » Evropa » RandstadRail