Woltersdorf

Sedmitisícový Woltersdorf leží u východních hranic Berlína ve spolkové zemi Braniborsko. Jde patrně o nejmenší obec v Německu, která má vlastní systém tramvajové dopravy.

Důvody, které vedly k zahájení dopravy na 5,6 kilometrů dlouhé tramvajové trati v roce 1913 (prakticky v téže podobě, jak ji známe dnes), byly podobné jako jinde, totiž pohodlné spojení se vzdálenou železnicí. V případě Woltersdorfu tedy především o spojení na berlínské příměstské vlaky, jejichž trasa obec na jihu míjela.

Trať začíná výhybnou na okraji Rahnsdorfu u zastávky S-Bahn, odkud se do Woltersdorfu dostává přibližně kilometr a půl dlouhým přímým úsekem vedeným přes les. Pak už trať opouští území Berlína a dál vede ulicemi Woltersdorfu až do centra obce, kde se nachází také tramvajová vozovna. Odtud tramvaje klesají nejprve podél kostela a poté obytnými čtvrtěmi a kolem nemocnice až ke konečné výhybně Woltersdorf, Schleuse. Závěrečný úsek je zajímavý vedením tramvajové trati střídavě po obou stranách silnice. Konečná zastávka je pojmenována podle blízkého zdymadla, které je jedním ze symbolů Woltersdorfu a které propojuje jezera Kalksee a Flakensee, ležící na východ od obce.

Trať má normální rozchod a je v celé délce jednokolejná. Nachází se na ní celkem pět výhyben, kromě obou koncových ještě na Thälmannplatz u odbočky do vozovny, přibližně v polovině trati na Berliner Platz a provozní výhybna na okraji lesa u Woltersdorfu. Provoz tu i dnes zajišťuje několik tramvají z produkce vagónky Gotha dodaných na přelomu 50. a 60. let. Podobně jako trať ovšem prošly v 90. letech rekonstrukcí, která se na pohled projevuje například upraveným interiérem či digitálními linkovými transparenty. Ve vozovně se nachází také několik historických tramvají.

Trať je provozována společností Woltersdorfer Straßenbahn GmbH a je začleněna do systému integrované dopravy Berlin-Brandenburg. Tramvajová linka Rahnsdorf, Bahnhof – Woltersdorf, Schleuse má v rámci ní číslo 87. Ve špičkách pracovních dnů zde tramvaje jezdí v desetiminutovém intervalu, jinak většinou po dvaceti minutách.

Woltersdorf není se svou tramvajovou tratí na východě Berlína ojedinělý, podobný systém nalezneme například v sousedním Schöneiche a Rüdersdorfu, které s Woltersdorfem dokonce spojuje téměř souvislá zástavba. Vlastní tramvajovou trať zajišťující spojení města se zastávkou berlínské S-Bahn má také o něco severněji ležící Strausberg.

Odkazy a zdroje

» Městská doprava » Evropa » Woltersdorf