Berlin

Metro (U-Bahn)

V Berlíně se jak z politických, tak i geologických důvodů mohlo přikročit ke stavbě podzemní dráhy velice brzo, první část byla otevřena v roce 1902. To vedlo tak jako v jiných městech k tomu, že původní parametry přestaly vyhovavat, a tak vedle sebe od roku 1923 existují dva systémy. Po druhé světové válce došlo po rozdělnení města i k rozdělení podzemní dráhy. Obyvatelům východu sloužila část dnešní linky 2 a dnešní linka 5, na kterou je přestup na její konečné Alexanderplatz. Není známo, že by byly linky na východě nějak značeny. Linkové vedení v Západním Berlíně bylo velice podobné součansému, až na posun v číslování daný již řečeným rozdělením dnešní linky 2. Číslo 5 bylo vynecháno. Linky 6 a 8 projížděly pod Východním Berlínem bez zastavení. Linka 1 byla zkrácena o konečnou Warschauer Straße. Rozdělení města mělo zřejmě vliv na vedení dostavované linky 7, která se vyhýbá východní části. Mezi lety 1989 a 1991 byla ze stanice Gleisdreieck, která se nepoužívala kvůli rozdělení, vedena zkušební dráha s magnetickým pohonem. Její další dvě samostatné stanice se nacházely v místech, kde dnes doslova strmí zástavba kolem Potsdamer Platzu.

Co se obecných rysů berlínského metra týče, zmíněné dva systémy metra se líší především šířkou vozů, podle čehož jsou označovány jako úzký a široký profil. Oba jsou napájeny ze třetí kolejnice, ale zatímco u novějšího širokého prfilu sběrač smýká po spodní straně kolejnice (napájení je v podstatě shodné jako v Praze), sběrače vozů na úzkém profilu smýkají po vrchní straně kolejnice. Berlínské metro je vesměs mělce založeno a stanice i tunely jsou hloubené z povrchu. To vede ke snaze kopírovat uliční síť, stanice jsou velice často v oblouku, a na úzkém profilu s nižší maximální rychlostí jsou i ostřejší oblouky na trati. Mělké stanice předsatvují výhodu pro cestující z hlediska dostupnosti z povrchu, krom těch, které jsou v prvním poduličním patře a mají vestibuly uprostřed vozovky. Metro vede nejen pod zemí, část z původních tratí úzkého profilu v širším centru je vedena na mostě středem ulice nebo přes volné plochy, na okrajích města je běžné povrchové vedení.

Tramvaje

Autobusy

Rychlodráha (S-Bahn)

S-Bahn, městská rychlodráha, je systém přesné dopravy doplňující síť metra, který obsluhuje i okolí Berlína. Ve vnitřním Berlíně se síť S-Bahnu skládá ze tří základních částí, východozápadního průtahu, severojižního průtahu a okruhu. Zatímco severojižní průtah je veden pod zemí a jeho koncepce připomíná berlínské metro, okruh a východozápadní průtah jsou vedeny společným čtyřkolejným koridorem s normální železnici, mnohde na estakádách. Taková estakáda prochází i samotným středem města, a tak napříkald za okny světoznámého muzea Pergamon je možno spatřit vlaky všeho druhu. S-Bahn byl nejprve parní, ale charakter současných vozidel S-Bahnu jak systémem napájení (elektrifikace začala po zavedení širokého profilu metra), tak i kocepcí skříně a pohonu připomíná metro.

» Městská doprava » Evropa » Berlin