Ústí nad Labem

Tramvaje v Ústí nad Labem

Ve městě Ústí nad Labem se svého času nacházel jeden z nejrozsáhlejších tramvajových systémů v republice. Tramvajové tratě o úzkém rozchodu 1000mm vedly do všech světových stran daleko od centra města, dokonce až do okolních obcí. Střed města byl pak protkán jednosměrně pojížděnými tratěmi, před hlavním nádražím a dnes již zbořenou hlavní poštou se nacházely dokonce čtyřkolejné úseky. Po druhé světové válce však přišel větší rozmach autobusové dopravy a s ním i rušení menších tramvajových provozů. Přes rozsah tramvajového systému i přes velikost města samotného vyjely tramvaje v Ústí nad Labem naposled dne 1. června 1970. Od tohoto data město obsluhovaly již pouze autobusy.

Do dnešních dnů se však po celém Ústí (jehož součástí se staly i dříve samostatné obce, do kterých tramvaj jezdila) dochovalo množství památek na tramvajový provoz, z nichž některé zachycují následující fotografie.

Současnost městské hromadné dopravy

Po více než osmnácti letech, během kterých dopravu ve městě ovládaly autobusy, se 1. července 1988 vrátila do ulic Ústí nad Labem elektrická trakce, tentokrát však ve formě trolejbusů. Jejich síť se postupně rozrostla, takže obsloužila téměř celé území, po kterém kdysi jezdila tramvaj.

Trolejbusové tratě jsou vedeny často ve stejné trase jako dřívější tratě tramvajové, což ovšem neplatí o centru města, kde je trolejbusová trať vedena obousměrně přes Mírové náměstí. Před hlavním nádražím tak staví jen některé autobusové linky, od nádraží na Mírové náměstí je možno dostat se jen úzkou a odpudivou ulicí V Jirchářích.

Oproti dřívější tramvajové síti obsluhují trolejbusy několika tratěmi také nová sídliště v oblasti Severní terasy (vedla sem dokonce první trolejbusová linka), naopak některá místa zůstávají bez elektrické dopravy. Například Vaňov na úplném jihu města je dnes obsluhován pouze jednou autobusovou linkou.

Narozdíl od něj se obnovení elektrické dopravy na konci roku 2007 dočkala čtvrť Střekov. Po letech projektování se tak trolejbusy konečně dostaly i na pravý břeh Labe. Po kratší trati ke Globusu v Předlicích a spojnici Bukova a Severní terasy tak po dvou letech došlo k dalšímu rozšíření sítě. O kladném vztahu města k trolejbusům svědčí i dodávky nových kloubových vozů Škoda 25Tr (spojené s dodáváním příbuzných autobusů Irisbus Citelis).

» Městská doprava » Česká republika » Ústí nad Labem