Teplice

Lázeňské město Teplice leží mezi Českým středohořím a Krušnými horami. Zdejší léčivé prameny známé již stovky let proslavily toto místo v Evropě i ve světě. Lázeňská čtvrť pak dala městu pojmenování "malá Paříž". Kromě lázní se město může chlubit i svým historickým centrem. Východnímu okraji města vévodí Doubravská hora s hradem na vrcholu.

Pokud jde o dopravní historii, bylo by možné najít paralelu s mnoha dalšími českými městy. V roce 1895 byl zahájen provoz elektrické malodráhy (tramvaje) o rozchodu 1000 mm, která kromě obsluhy samotného města spojila Teplice i s nedalekým Dubím. Ovšem jako téměř všechny úzkorozchodné tramvaje i tu teplickou čekala hned na počátku druhé poloviny 20. století likvidace, zde přímo spojená s výstavbou nové trolejbusové sítě. Definitivní konec tramvají tak nastal na počátku roku 1959, zatímco trolejbusy od roku 1952 již převzaly obsluhu širšího centra města. Do konce 50. let byla také dobudována hlavní trolejbusová osa z Řetenic do Trnovan (zhruba sledující původní trasu tramvaje) s několika odbočkami (zejména do lázní na konečnou Šanov I). V roce 1962 vyjely trolejbusy z Trnovan (od Městských sálů) poprvé na meziměstskou trať do Novosedlic (opět v trase, kudy dříve vedly úzkorozchodné koleje). V této podobě s několika dílčími změnami sloužila síť prakticky až do konce 80. let, aniž by byly zcela naplněny původní plány výstavby. Další rozšiřování sítě nastalo až v 90. letech, a to zejména na východě a jihu města. V roce 1995 byla ovšem zrušena trať do Novosedlic.

V roce 2004 přišla z teplické radnice nečekaná zpráva - město uvažovalo o zrušení trolejbusové sítě přibližně v horizontu let 2007-2008, údajně kvůli vysokým nákladům na provoz. Podobně jako například v Mariánských Lázních tak hrozilo, že město přijde i o tento druh elektrické dopravy. Naštěstí v polovině roku 2005 rozhodli radní o tom, že trolejbusy v Teplicích zůstanou. A podobně jako v již zmíněných Mariánských Lázních tento fakt nepřímo potvrzují i dodávky nových vozů Škoda-Irisbus 24Tr Citelis.

V roce 2006 vyvrcholil spor mezi Ústeckým krajem a jeho Dopravním podnikem. Jedním z výsledků bylo i převzetí linkové autobusové dopravy v okolí Teplic zdejším městským dopravním podnikem. Většina autobusových linek, jež nově dostaly tříciferné označení začínající jedničkou, tak dnes slouží především k obsluze okolí města. V Teplicích samotných jsou spíše doplňkem trolejbusů, i když jejich síť je i tady hustá a stále je často v souběhu s trolejbusovou tratí vedeno i velké množství autobusů.

» Městská doprava » Česká republika » Teplice