Ostrava

Třísettisícová Ostrava je dnes třetím největším městem České republiky, celá ostravská aglomerace má ovšem obyvatel ještě mnohem víc. Ostrava je také od roku 1928 centrem země Moravskoslezské (městem samotným prochází historická hranice Moravy a Slezska), dnes krajským městem stejnojmenného kraje. Význam Ostravy narostl především díky těžbě uhlí a s ní souvisejícím hutnictvím; obě tato odvětví ovšem dnes prožívají spíše útlum.

Téměř souvisle osídlené území mezi Ostravou a dnešní Karvinou (Fryštátem) dalo na přelomu 19. a 20. století vzniknout pozoruhodné síti elektrických drah o úzkém rozchodu 760 mm. Jednalo se o několik tratí na pomezí tramvajové a železniční dopravy, které byly až do 50. let provozovány různými dopravci. Od 60. let se ovšem špatný stav tratí a celkově negativní přístup k tramvajové dopravě stal příčinou postupného rušení sítě a její náhrady "modernějšími" autobusy. Poslední tramvaje vyjely na bohumínskou část sítě v roce 1973.

Také na západ, resp. na sever od Ostravy vzniklo přestavbou bývalých místních drah s parním provozem (ovšem už s normálním rozchodem) několik zajímavých meziměstských tramvajových tratí do Budišovic, Klimnovic a Hlučína. Z nich dodnes přežila jediná, a to dráha z Poruby do Budišovic-Zátiší (původně začínající u nádraží Svinov). Tato poslední normálněrozchodná obousmerně pojížděná jednokolejná tramvajová trať v České republice se bohužel v roce 2007 smutně proslavila tragickou nehodou u Vřesiny.

V oblasti tramvajové dopravy se dnes zdejší Dopravní podnik kromě provozování rozsáhlé sítě zabývá i výrobou nových tramvajových vozů. Ve spolupráci s firmou Inekon tak v martinovských dílnách vznikají nízkopodlažní tramvaje Trio, které byly zatím krom Ostravy dodány také do Olomouce a do několika amerických měst. Kromě rekonstrukcí pro různá česká města v týchž dílnách vznikají i zdejší nesčetné variace na téma Vario, tedy částečně nízkopodlažní vozy využívající vozové skříně od ČKD Pragoimex.

Ovšem DPO-Inekon se nezabývá jen výrobou tramvají. Ostrava je jedním z měst, kde se montují výzbroje do trolejbusů Solaris, a proto zde tyto vozy (stejně jako jejich autobusové varianty) najdeme ve velkém množství a rovněž v různých variantách.

» Městská doprava » Česká republika » Ostrava