Opava

Opava je jedním z důležitých center Moravskoslezského kraje, dnes je ale její význam zastíněn sousední Ostravou. V historii tomu však dlouho bylo právě naopak. Když v roce 1742 část Slezska připadla Prusku, stala se Opava hlavním městem rakouzského Slezska. Přes svůj správní význam nebylo město příliš rozvinuté, a ani kulturní život zde nebyl příliš bohatý. Mimo to se ani jemu nevyhnuly národnostní problémy typické pro celou oblast. Město však zůstalo centrem Slezska až do roku 1928, kdy se stala sídlem nově vzniklé země Moravskoslezské Ostrava. Opava byla silně poničena během druhé světové války, přesto se zde zachovalo mnoho kulturních památek. Dodnes zde také sídlí mnoho institucí, zejména Slezské zemské muzeum, nejstarší muzeum na území České republiky (založeno 1814). Jeho budova se nachází v jednom z parků, které obepínají historické centrum města. Za ním se pak rozkládají novější čtvrti, jako například sídilště Kateřinky, ležící na levém břehu řeky, která dala celému město jméno. V Opavě dnes také nalezneme několik průmyslových podniků; asi nejvýznamnější jsou Opavské strojírny - Ostroj.

První železniční trať dorazila do Opavy v roce 1855 z Ostravy a pro město znamenala skutečně významný impuls pro další rozvoj. Přestože od té doby se Opava stala významným železničním uzlem, právě trať z Ostravy si stále zachovává svůj velký význam, který byl ještě posílen její elektrifikací v roce 2006. V roce 1905 byl ve městě zahájen provoz úzkorozchodné tramvaje, a to rovnou v elektrické trakci (však také ke stavbě pouliční dráhy došlo oproti jiným městům poměrně pozdě). Na konci druhé světové války byla celá síť značně poškozená a provoz byl obnovován až do roku 1947. Již v roce následujícím ale došlo ke stavbě nových tratí, aby v roce 1950 bylo rozhodnuto o náhradě tramvají trolejbusy. Od téhož roku tak dochází k postupnému rušení tratí a úplný konec opavských tramvají nastává v dubnu 1956.

Zatímco po tramvajích zbylo v Opavě už jen málo památek, trolejbusová síť oslavila v roce 2007 své 55. výročí. Její stavba začala již v roce 1950 a provoz byl zahájen v srpnu 1952. V centru města jezdily trolejbusy původně po jednostopých tratích, což skončilo v šedesátých letech. Postupně se síť rozrostla tak, že obsluhuje významnou část města. Kromě vozů 14Tr dnes v Opavě potkáme také nízkopodlažní trolejbusy. Prvním takovým byl vůz 21Tr z roku 2001, který však zůstal v tomto provozu osamocen, neboť další nízkopodlažní vozidla (a to jak trolejbusy, tak autobusy) již byly dodány firmou Solaris. Dvanáctimetrových Urbin i Trollin dnes po městě jezdí poměrně velké množství. Zajímavou kapitolou zdejšího provozu je jeho zázemí. Po svém vzniku se trolejbusy usídlily v původně tramvajové vozovně v Krnovské ulici. Ta však postupem času přestala vyhovovat, a tak byla v roce 1987 v městské části Kylešovice zahájena stavba vozovny zcela nové. Kvůli nedostatku financí však byla stavba v roce 1994 přerušena a obnovení se dočkala až po sedmi letech. Dnes však již dopravní podniky konečně sídlí ve vozovně nové a starý areál byl opuštěn. Opavská MHD je od roku 2003 součástí sítě ODIS - integrovaného dopravního systému sousední Ostravy. To je také důvodem, proč byly zdejší linky přečíslovány do číselné řady od 201 výše.

» Městská doprava » Česká republika » Opava