Most a Litvínov

Historie města Mostu ležícího ve zdevastované oblasti severu Čech je nerozlučně spjata s těžbou hnědého uhlí. A právě těžba se nakonec stala tomuto městu osudnou; v šedesáhých letech dvacátého století bylo rozhodnuto o úplné demolici starého Mostu. Ta byla dokončena v polovině let osmdesátých a jako jeden z mála ji přežil kostel Nanebevzetí Panny Marie, který proslul svým přesunem právě při ničení města. Na jih od starého města pak vyrostl Most nový, který je jedním velkým sídlištěm. Ostatně jedním sídlištěm je Most celorepublikově proslulý, a sice Chánovem. Tato problémová čtvrť ovšem leží stranou od samotného města, vedle hlavního tahu na Bílinu. Vedle zmíněného kostela tak snad poslední dominantou města starší než 50 let zůstává hrad Hněvín, jehož vrch je i pro důlní stroje příliš vysoký. Ovšem ani tento hrad není skutečně historickou památkou, neboť původní byl zbourán na příkaz císaře Ferdinanda II. a současné budovy pocházejí až z přelomu 19. a 20. století.

Naproti tomu v nedalekém Litvínově, ležící na úpatí Krušných hor, se zachovala většina původní zástavby – narozdíl od Mostu i mnohých dalších obcí v okolí, které také padly za oběť těžbě (v této souvislosti jistě nelze nevzpomenout současné spory o případné likvidaci Horního Jiřetína). Ani Litvínov však není ukázkovým malebným městečkem. V průběhu 20. století vyrostl několik kilometrů jižně od města v okolí komunikačního koridoru z Mostu areál chemických závodů Chemopetrol Litvínov, který je svou velikostí srovnatelný i s městem samotným. Název tohoto závodu, jehož základy vznikly už za druhé světové války, však mnoha lidem jistě připomene především zdejší slavný hokejový klub. Dnes poněkud opomíjenou zajímavostí Litvínova je tzv. Koldům, urbanistický experiment minulého režimu. Rozsáhlá budova ležící na kraji města se měla stát vzorem nového bydlení, nacházely se v ní kromě samotných bytů i různé služby, aby obyvatel, s trochou nadsázky, za celý život nemusel svůj dům opustit.

Dopravu v Mostě, Litvínově i mezi oběma městy zajišťuje společný dopravní podnik, a to na páteřní tramvajové rychlodráze a na síti autobusových linek. Po sporu mezi krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje také převzal provozování linkové dopravy v okolí. Síť MHD je rozdělena do tří pásem (Most, Litvínov a oblast mezi oběma městy), v poslední době je zde (podobně jako v dalších českých městech) propagován nový produkt, a sice čipová karta (bez ní je možno zakoupit pouze čtyři druhy jednotlivých jízdenek, s výjimkou zvláštní víkendové jízdenky).

Tramvaje

Autobusy

» Městská doprava » Česká republika » Most a Litvínov