Karlovy Vary

Statutární a krajské město Karlovy Vary leží v severozápadních čechách na soutoku řek Ohře a Teplé. Tyto světoznámé největší české lázně jistě není třeba dlouze představovat. Osada, později město vzniklo ve čtrnáctém století, kdy si zde také Karel IV. vybudoval lovecký zámeček. Lázeňské budovy vznikají od 16. století a věhlas nejprve malého městečka roste. Dnes jsou Karlovy Vary proslulé nejen svými prameny, ale také například těžbou kaolinu či likérem Becherovka. Centrum města tvoří lázeňská zóna s množstvím kolonád táhnoucí se v údolí Teplé sevřeném lesnatými svahy, které nabízí mnoho příležitostí k procházce a odpočinku.

Karlovarský dopravní podnik vznikl v roce 1954, sedm let po vzniku systému MHD. V roce 1975 však dopravu ve městě převzalo místní ČSAD. Až po osmnácti letech se městská doprava od podniku ČSAD znovu osamostatnila. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. (dnešní název nese od ledna 2001) tak oslavila v roce 2004 své padesáté narozeniny.

Kopcovitý charakter města a zejména již zmíněné svahy nad říčkou Teplou daly na počátku 20. století vzniknout několika lanovým drahám. Ačkoliv tedy v Karlových Varech nikdy nejezdila elektrická městská doprava v pravém slova smyslu, najdeme tu dodnes velmi neobvyklou kolejovou dopravu v rámci MHD právě v podobě dvou lanovek. První z nich zahájila provoz v roce 1907 a vede z Divadelního náměstí k hotelu Imperial. Její největší zvláštností je fakt, že je celá vedena v podzemním tunelu. Od zahájení provozu prošla již dvěma velkými opravami a dnešní podoba lanovky (včetně vozů) pochází z osmdesátých let. Dolní stanice druhé provozované lanovky k rozhledně Diana se nachází na konci Mariánské ulice jen pár set metrů od lanovky Imperial. Tato dráha je podstatně delší a je vedena po povrchu zalesněného svahu s jednou mezistanicí Jelení skok, která se nachází ve výhybně uprostřed trati. Od obnovení provozu v roce 1988 (po osmileté přestávce) zde jezdí vozy typově shodné s lanovkou Imperial. Kromě zmiňovaných dvou lanovek jezdlia v Karlových Varech ještě lanovka třetí, která zahájila provoz stejně jako lanovka Diana v roce 1912. Vedla také k hotelu Imperial, avšak po povrchu, a v roce 1959 byla zrušena. Dodnes však po ní zůstalo několik památek. Čtvrtá lanovka se měla nacházet poněkud severněji a vést na vrch Tři kříže. Její stavba byla zahájena ve stejné době jako stavba ostatních lanovek, nebyla však dokončena.

Autobusy, dnes obsluhující celé území města, jsou o několik desítek let mladší než karlovarské lanovky. První autobusová linka v trase nádraží - Stará Role sice vznikla již těsně před druhou světovou válkou, čtyři autobusové linky městské dopravy však začaly jezdit až v roce 1947. Od té doby se síť rozšířila a dnes jezdí v Karlových Varech necelé dvě desítky denních linek MHD. Již mnohokrát se uvažovalo o tom, jak ještě zlepšit kvalitu zdejší MHD, nejlépe zavedením ekologického druhu dopravy. Nejčastěji byly v této souvislosti navrhovány trolejbusy; naposledy se o nich vážně uvažovalo v 80. letech, k realizaci však nedošlo. I bez nich ale karlovarská MHD dnes směle předčí i některé naše menší trolejbusové provozy.

Ve zdejším vozovém parku jsou v provozu některá zajímavá vozidla, zejména poměrně velké množství nízkopodlažních Ikarusů 412. Dříve zde jezdily také odvozené autobusy Ikarus 435 (kloubový) a dokonce midibus Ikarus 405, dnes však již zůstaly pouze standardní vozy. Také jediný autobus Škoda 21Ab již v Karlových Varech nepotkáme. Zato park zdejších autobusů v posledních letech obnovují nízkopodlažní vozy z produkce konsorcia Irisbus, nejnověji jde o autobusy Citelis. Ty sem jsou dodávány ve standardním dvanáctimetrovém provedení, kromě naftové verze se tu však objevují i v provedení CNG (v České republice dosti vzácné).

Linková a dálková doprava

Dopravní podnik Karlovy Vary působí také v linkové (příměstské) a dálkové dopravě. Své autobusy provozuje zejména na linkách do Ostrova a dále do Jáchymova a Krušných hor (potůčky, Boží Dar), dálkové linky pak směřují do Prahy, Plzně, Chebu a Františkových Lázní. Zejména mezi linkovými autobusy spolehlivě převládají vozy Karosa.

» Městská doprava » Česká republika » RandstadRail