Děčín

Děčín je z hlediska železniční i říční dopravy branou do České republiky při cestě podél Labe (či po Labi). Dominantou města je zámek na skále na břehu řeky. Z železničního hlediska je však významnější opačný (tedy levý) břeh Labe, kde v dříve samostatném městě Podmokly leží i děčínské hlavní nádraží. Nedaleko od něj se také nad řekou zvedá Pastýřská stěna, na jejímž vrchu se nachází zoologická zahrada.

Právě tento přírodní útvar dal vzniknout i jedné dopravní zajímavosti, a sice výtahu, který spojoval nábřeží Labe právě s návrším na Pastýřské stěně. Výtah uvnitř skály byl v provozu od roku 1983, dnes už ovšem řadu let nejezdí. Existují úvahy o stavbě jeho náhrady, zatím ale původní výtah jen dál chátrá.

Od padesátých let měl Děčín svou trolejbusovou síť, nicméně v roce 1973 se s trolejbusy rozloučil. Od té doby město obsluhují pouze autobusy; MHD dnes ovšem zajíždí i do okolních obcí. Od devadesátých let přestaly být naše autobusové provozy doménou pouze vozů Karosa, a tak i v Děčíně nalezneme některé zajímavé exempláře. Kromě zdejších děčínských nízkopodlažních autobusů, kterými jsou Ikarusy typu 412, tu jezdí i stále větší počet autobusů Mercedes Citaro. Poslední novinkou jsou autobusy Citelis Line, které se v roce 2006 staly vůbec prvními vozy svého typu v České republice.

» Městská doprava » Česká republika » Děčín