České Budějovice

České Budějovice byly založeny roku 1265 Přemyslem Otakarem II. takříkajíc na zelené louce. Díky tomu mají i ve středověké zástavbě pravidelnou uliční síť, a také rozlehlé hlavní náměstí, které dnes nese název zakladatele (dříve se jmenovalo polde velkého jihočecha Jana Žižky). Z dopravního hlediska mají České Budějovice význam světový, neboť zde končila trať první železnice na evropském kontinentu, koněspřežky do Lince.

Na tramvajový provoz v Budějovickích již jen vzpomínají. Trať vedla stejně jako dnešní linka 2, ale její akční rádius omezovaly dvě železniční tratě a také procházela historickou částí města. Vozy jedoucí na sever měly označení P podle Pražského předměstí, na jih pak L podle Lineckého předměstí. K těmto písmenům byly ale lidovou tvořivostí přiřazovány také hanlivé významy; české pomalu a německé langsam.

V takzvaném historickém období navazovaly trolejbusy na tramvaje a vedly asi jedenapůl kilometru dále na sever. Tento provoz ale skončil, když vypukla první světová válka. Po roce 1945 bylo rozhodnuto o návratu trolejbusů do Budějovic, ale jak už to v té bouřlivé době bývalo, za velikou cenu zrušení tramvají. Rozsáhlou trolejbusovou síť, která vznikla, zabila v roce 1971 levná sovětská ropa. Po dvě desetiletí pak byly Budějovice bez elektrické dopravy.

Autobusy a trolejbusy Citelis

» Městská doprava » Česká republika » České Budějovice