Brno

Jihomoravská metropole se stala vůbec prvním městem na území dnešní České republiky, kde se objevily koleje pouliční dráhy. Však také za brzké zahájení provozu tramvají Brno zaplatilo poměrně bouřlivým vývojem v počátečních letech provozu.

Již v roce 1869 se rozjely vozy koněspřežné dráhy mezi vozovnou v Pisárkách a Královým Polem. Provoz ovšem neměl dlouhého trvání, dopravce postupně přestával mít o koňku zájem, navíc se objevily neshody s městskou radou. Doprava tak byl postupně omezována a po konci letní sezóny 1874 přestaly tramvaje brněnskými ulicemi jezdit úplně. V roce 1876 se koňka s jiným provozovatelem objevila v Brně znovu, o čtyři roky později se však i nový podnikatel s městem rozešel ve zlém.

Nový dopravní prostředek se v ulicích města objevil v roce 1884, tentokrát šlo o tramvaje parní. Síť se ovšem oproti období koňského provozu příliš nerozrostla, přibylo jen několik vleček pro nákladní dopravu a trať k Ústřednímu hřbitovu, naopak zrušena byla trať do Zábrdovic. Na přelomu století pak došlo k přestavbě na elektrický provoz, který byl zahájen v roce 1900. Teprve pak začal skutečný rozvoj tramvají.

Tramvaje (1)

Tramvaje ČKD od poloviny 80. let (KT8D5, T6A5, RT6N1, rekonstrukce a odvozené typy).

Tramvaje (2)

Tramvaje Škoda od začátku 21. století (03T a 13T).

Trolejbusy, autobusy a lodě

Výluky

Krátké reportáže z některých vybraných zajímavých výluk a změn v brněnské dopravě mezi roky 2005 a 2008.

Dopravní akce

DOD TMB Řečkovice

23. 3. 2005

Dopravní nostalgie

3.-4. 6. 2006

Autotec

Brno 3.-7. 6. 2006

» Městská doprava » Česká republika » Brno