ČSAP Nymburk

Závod ČSAD v nymburském okrese vznikl původně v obci Loučeň, ale brzy se přemístil do Nymburka. Po vleklé privatizaci se nástupcem tohoto podniku stala společnost ČSAP Nymburk. Od roku 2002 začal tento dopravce provozovat i linky Pražské integrované dopravy, po pozdějších rozšířeních začaly některé autobusy jezdit na trasách částečně do PID začleněných a částečně ležících mimo PID (samotný Nymburk již leží mimo). ČSAP také provozovalo linku městské dopravy v Nymburce. V roce 2007 byly všechny autobusy prodány OAD Kolín. Společnost ČSAP tak zajišťuje již pouze nákladní dopravu, autobusy zajišťující provoz na nymbursku jsou ovšem nadále garážovány v jejím areálu. Od roku 2007 dochází k začlenění regionálních linek do nového systému Středočeské integrované dopravy (ovšem již v provozu OAD Kolín).

» Městská doprava » Linková doprava » ČSAP Nymburk