Autobusy v Rakousku

Meziměstská autobusová doprava v Rakousku se od té naší značně odlišuje. Podobně jako například v Německu zde téměř neexistuje síť dálkové dopravy, jak ji známe u nás, a autobusy mají v rámci veřejné dopravy postavení spíše doplňkové (snad s výjimkou příměstských linek v okolí velkých měst a pochopitelně městské dopravy). Dominantním dopravcem je společnost Postbus, která je součástí koncernu ÖBB. Zajišťuje regionální dopravu nejen na místech, kam nevedou koleje rakouských drah, ale díky propojení s železniční dopravou nahrazují její autobusy také některé méně využité regionální vlakové spoje, a to i na hlavních tratích. Vozidla tohoto dopravce slouží také na takřka jediné významné dálkové lince, na takzvaném InterCityBusu v trase uvažované nové železniční trati ze Štýrského Hradce do Klagenfurtu. Podobně jako ÖBB vlastní autobusy i někteří soukromí železniční dopravci, například Štýrské zemské dráhy (Steiermärkische Landeshahnen). Autobusy této společnosti podobně jako v případě národního dopravce také zajišťují některé spoje podél jejích železničních tratí.

» Městská doprava » Linková doprava » Autobusy v Rakousku