Śmigielska Kolej Dojazdowa

Na hlavní trati mezi Wrocław – Poznań leží poblíž Leszna poměrně nenápadná stanice Stare Bojanowo. Z ní vychází jedna polských úzkorozchodek, kde se dosud drží pravidelný provoz. Trať o celkové délce 23 km vede do blízkého Śmigielu, kde se nachází depo a zázemí pro celou úzkorozchodku, a pokračuje dále do konečné stanice Wielichowo, která leží jen asi šest kilometrů od další normálněrozchodné trati (Poznań-Wolsztyn).

Na kratší větvi mezi Starým Bojanowem a Śmigielem je v provozu pět párů vlaků v celé délce trati; do Wielichowa je provoz řidší - celkem tři páry vlaků. Pravidelné vlaky jsou zajišťovány motorovými vozy MBxd2; kromě nich jsou v depu Śmigiel také dieslové lokomotivy Lxd2, na parní vlaky pak řada Px48.

Úzkorozchodka je pro Čecha zajímavá především svým trasováním. Trať ze Śmigielu do Wielichowa je téměř v celé délce vedena podél silnice, a to jak v otevřené krajině, tak i v obcích. Prochází tedy přímo středem vesnic, kde se nacházejí i nádraží či zastávky. Na druhé větvi je asi nejzajímavější přípojná stanice Stare Bojanowo, kde vedou úzké koleje jednak na malé osobní nádraží, ale také na nákladiště, ke kterému se úzkorozchodná trať dostává podjezdem pod hlavní tratí. Překladiště tvoří součást kolejového trojúhelníku, za kterým dříve trať pokračovala ještě dál. Stanice Śmigiel leží na trati do Wielichowa pět kilometrů od Stareho Bojanowa a kromě dlouhých staničních kolejí a objektů depa jsou velmi zajímavá také mechanická návěstidla (dnes nefunkční), která kryla vjezd do stanice z obou směrů.

Za zmínku ještě jistě stojí, že tato dráha je partnerskou železnicí Jindřichohradeckých místních drah.

» Železnice » Evropa » Śmigielska Kolej Dojazdowa