Zillertalbahn

Pozoruhodný příklad proměny úzkorozchodné železnice v moderní dopravní systém nalezneme v Tyrolsku přibližně 30 kilometrů východně od Innsbrucku. Ze stanice Jenbach na hlavní trati z Innsbrucku směrem na Salzburg zde vychází nejen historická ozubnicová dráha Achenseebahn, ale také zhruba třicetikilometrová trať o rozchodu 760 mm směřující jižně údolím řeky Ziller až do horského střediska Mayrhofen.

Na trati sice čtyři měsíce v roce jezdí denně nostalgický parní vlak, jinak tu ovšem mnoho z typické lokálkové atmosféry nenajdeme. Je zde zaveden půlhodinový takt vratných souprav, které obsahují vždy alespoň jeden nízkopodlažní vůz. V provozu převažují push-pull soupravy lokomotiv Gmeinder D 75 BB-SE (dodaných v letech 2005 – 2009) a nízkopodlažních vozů, vyrobených v ŽOS Vrútky.

Původní jednokolejná trať však neumožňovala provoz v hustém půlhodinovém intervalu. Řešením bylo zdvoukolejnění dvou mezistaničních úseků, umožňující letmé křižování protijedoucích souprav – počin přinejmenším z hlediska úzkorozchodných tratí v bývalém Rakousko-Uhersku jistě pozoruhodný.

Významná je zde i nákladní doprava. Jde především o dřevo z pil ležících přímo u stanic Schlitters a Fügen-Hart im Zillertal, přičemž lokomotivy Gmeinder D 75 zde tahají nákladní vlaky nebývalých délek (tvořené vozy normálněrozchodnými na podvalníkových vozech).

Současný stav této dráhy obzvláště dobře konstrastuje s macešským přístupem rakouského státního dopravce k úzkorozchodným tratím – ÖBB se již stihly všech svých tratí s rozchodem 760 mm zbavit, přičemž na některých to znamenalo útlum či zastavení provozu, na jiných se naopak zřejmě schyluje k lepším časům. Je ovšem nutno přiznat, že Zillertalbahn velmi pomáhá poloha v atraktivním turistickém regionu i trasování údolím řeky Ziller, kde je logicky soustředěna převážná většina obcí v širším okolí, a kterým je trať navíc trasována poměrně šťastně, takže je mimo jiné možné dosahovat maximální rychlosti až 70 km/h.

Odkazy a zdroje

» Železnice » Evropa » Zillertalbahn