Traunseebahn a Vorchdorfbahn

Společnost Stern und Hafferl provozuje v Horních Rakousích několik místních elektrických drah elektrifikovaných stejnosměrnou napájecí soustavou o napětí 750 V. S výjimkou takzvané LILO (Linzer Lokalbahn), spojující hlavní město této spolkové země s Peuerbachem a Neumarktem, a dráhy Vöcklmarkt – Attersee nalezneme zbývající trati tohoto dopravce v okolí jeho sídla v Gmundenu. Z hlavní trati ÖBB Westbahn odbočují ve stanici Lambach hned dvě místní dráhy v provozu Stern und Hafferl. Jedna z nich vede do města Haag am Hausruck, zpočátku peážně po hlavní trati (elektrifikované klasickou rakouskou soustavou 15kV/16,6Hz). Druhá dráha, která má v Lambachu své vlastní kolejiště, vede do Vorchdorf-Eggenbergu, kde na ni na společném nádraží navazuje také elektrifikovaná, ovšem tentokrát úzkorozchodná Traunseebahn (rozchod 1000 mm), pokračující na nádraží Gmunden Seebahnhof. Z trati Lambach - Vorchdorf Eggenberg dále ve stanici Stadl-Paura odbočuje neelektrifikovaná nákladní trať údolím Traunu, která končí stejně jako úzkorozchodka Traunseebahn na nádraží Gmunden Seebahnhof. Poslední kilometry od stanice Engelhof předměstími Gmundenu vede Traunseebahn i Trauntalbahn ve společné stopě a nachází se zde tříkolejnicová splítka 1435/1000 mm. Provoz na všech tratích Stern und Hafferl je zajišťován elektrickými vozy lehké stavby, s výjimkou LILO jde většinou o starší vozidla.

Kromě výše zmíněných drah provozuje Stern und Hafferl také tramvajovou trať v Gmundenu (jako jediná trať tohoto dopravce není elektrifikovaná soustavou 750 V =, ale "tramvajovým" stejnosměrným napětím 600 V). Existují dokonce plány na její prodloužení z dnešní konečné Franz-Josef-Platz k nádraží Seebahnhof a propojení s Traunseebahn. Že tyto záměry nejsou zcela nereálné dokázalo v létě 2008 také zapůjčení innsbrucké nízkopodlažní tramvaje CityRunner nejprve na Traunseebahn a poté i na gmundenskou tramvajovou trať.

» Železnice » Evropa » Traunseebahn/Vorchdorfbahn