Murtalbahn

Necelých šedesát pět kilometrů dlouhá Murtalbahn je prakticky jedinou tratí, která zasahuje do hornaté a nepříliš obydlené oblasti na pomezí Salzburska, Štýrska a Korutan, kterou ohraničují hlavní železniční tratě mezi Bischofshofenem, Leobenem a Villachem. Provoz na úzkorozchodné dráze o rozchodu 760 mm spojující štýrský Unzmarkt s městem Tamsweg (spolková země Salzbursko) zajišťují Štýrské zemské dráhy.

Trať vedoucí ze stanice Unzmarkt na hlavní trati Bruck an der Mur – Klagenfurt údolím řeky Mur do Mauterndorfu byla otevřena v roce 1894. Do dnešních dnů se trať zachovala celá, jen na posledních přibližně desíti kilometrech (od stanice Tamsweg) byla v sedmdesátých letech zastavena osobní doprava. Dnes je na takzvané Taurachbahn v úseku Sankt Andrä – Mauterndorf sezónní turistický provoz.

S výjimkou prvních dvou let své existence byla dráha provozována soukromou společností, a snad proto se jí vyhnuly těžkosti, se kterými se v posledních letech potýkají úzkorozchodky, které provozovaly či provozují ÖBB. Dodnes je zde provozovaná v nezanedbatelné míře nákladní doprava (významná je například přeprava dřeva). Osobní vlaky dnes jezdí v dvouhodinovém taktu, i když někdy místo vlaků jezdí autobusy (například na zrychlených spojích o sobotách a nedělích).

První motorové vozy se na Murtalbahn objevily již v třicátých letech, dnes tu ovšem najdeme v provozu soupravy podstatně novější. Motorové vozy VT31 až VT34 byly dodány v letech 1981 – 1982, v roce 1999 je následoval ještě téměř shodný VT35. Všechny byly v polovině 90. let modernizovány, přičemž nejvýraznějšími změnami z hlediska cestujících byl nový interiér a změna nátěru ze žluto-modrého na nový tříbarevný nátěr Štýrských zemských drah. K motorovým vozům existují také typově shodné vozy řídící.

Kromě motorových lokomotiv a množství nákladních vagonů najdeme ve vozovém parku i pět parních lokomotiv (z nichž však dvě nejsou provozuschopné). Lokomotivy U.11 a Bh.1 vozí v létě pravidelné turistické parní vlaky z Murau do Tamswegu.

Trať začíná na nádraží někdejší Rudolfsbahn v Unzmarktu, kde se nachází jedno osobní nástupiště a poměrně rozsáhlé nákladní kolejiště. Traťová kolej odtud klesá podél hlavní trati k toku Muru, normálněrozchodná dráha záhy Murtalbahn i řeku samotnou po mostě přechází. Úzkorozchodka pokračuje podél toku Muru pomalu se zužujícím údolím. Nejdůležitější mezilehlá stanice se nachází v Murau. I přes výhlad na místní zámek a kostel na svahu nad řekou tu úzkorozchodnou romantiku poněkud narušuje novostavba depa a množství skladů, které se nacházejí v sousedství trati. Trať podél řeky pokračuje až do dnešní koncové stanice Tamsweg, přičemž její tok několikrát kříží. Nachází se zde i několik tunelů, nejdelší poblíž Murau má délku 102 metrů. Za stanicí Tamsweg se úzkorozchodné koleje od řeky vzdalují, zde však již následuje krátký neprovozovaný úsek a dále muzejní část trati do Mauterndorfu.

» Železnice » Evropa » Autobusy v Rakousku