Feistritztalbahn

Dnešní Feistritztalbahn, tedy úzkorozchodná trať Weiz - Birkfeld, je asi polovinou původní tratě, která z Birkfeldu pokračovala do Rattenu. Nachází se ve východní části Štýrska asi dvacet kilometrů od Štýrského Hradce a dnes zde panuje již výhradně turistický provoz. Vlaky vedené parní, případně motorovou lokomotivou vyjíždí na trať jednou či dvakrát denně jen některé dny v týdnu během letní sezóny. Na trati se nachází pouze pět osobních zastávek či stanic, v mezilehlých zastávkách se však obvykle nestaví (s výjimkou stanice Anger). Celou, zhruba dvacetikilometrovou vzdálenost mezi oběma koncovými stanicemi pak vlak překoná zhruba za hodinu a čtvrt.

Přestože pro běžnou přepravu cestujících již trať ztratila význam, nákladní dopravu zde stále najdeme. Důkazem může být množství nákladních vozů, odstavených nejen ve stanici Weiz, ale i na některých nákladištích, kterých lze po cestě několik potkat. U stanice Oberfeistritz se pak nachází zachovalá (a snad i provozovaná) vlečka, ostatně poblíž nalezneme i jinou dopravní zajímavost, a totiž provozovanou nákladní lanovku. Význam má zřejmě především přeprava dřeva; v Birkfeldu můžeme dokonce najít menší portálový jeřáb pro jeho překládku.

Trať má charakter až horské dráhy a jistě upoutá zejména viadukty mezi Weizem a Angerem, které najdeme i na většině propagačních letáků. Není jich na krátkém úseku zrovna málo a mnohdy překvapí svou velikostí. Na dolním úseku, kde trať vede po úbočích stále ještě poměrně širokého údolí, nalezneme krom mostů také několik tunelů. Za Angerem se ovšem charakter trati i krajiny změní; údolí se zúží a trať vede většinou souběžně se silnicí. Ovšem za zajímavostmi trati není potřeba jezdit daleko od Weizu. V obvodu výchozí přípojné stanice totiž úzkorozchodka kříží trať normálněrozchodnou, a to pod dosti ostrým úhlem (a bez zabezpečení návěstidly). Zaujme ovšem i druhé koncové nádraží Birkfeld, jehož kolejiště prošlo zajímavou rekonstrukcí.

» Železnice » Evropa » Feistritztalbahn