Achenseebahn

Necelých sedm kilometrů dlouhá ozubnicová dráha Achenseebahn se nachází přibližně 30 kilometrů východně od hlavního města Tyrolska Innsbrucku. Vychází ze stanice Jenbach, která leží na břehu Innu, a ve které se stýkají tratě dokonce tří rozchodů – hlavní dvoukolejná elektrifikovaná trať Innsbruck – Wörgl, metrová Achenseebahn a místní dráha do Mayerhofenu („Zillertalbahn“) s rozchodem 760 mm.

Jak napovídá již název dráhy, Achenseebahn spojuje Jenbach s jižním okrajem jezera Achensee, a to od roku 1889. Ozubnicová je dolní přibližně polovina trati mezi stanicemi Jenbach a Eben, kde je dosahováno maximálního sklonu 160 ‰. Použita je zde Riggenbachova ozubnice.

Význam trati je ryze turistický, čemuž odpovídá i charakter provozu. Dráha je v provozu v letní sezóně, v horní stanici na vlaky navazují výletní lodě. Vozový park tvoří stále původní parní lokomotivy, shodné s lokomotivami dodanými Košicko-Bohumínské dráze pro původní trať Štrba – Štrbské pleso. Z hlediska provozu je zajímavé pravidelné objíždění soupravy ve stanici Eben při cestě na Achensee, neboť v ozubnicové části lokomotiva soupravu sune, v adhezním úseku pak vlak pokračuje již s lokomotivou v čele.

Odkazy a zdroje

» Železnice » Evropa » Achenseebahn