„Vlára“

Trať z Brna do Veselí nad Moravou je poslední dvoukolejnou neelektrifikovanou železniční tratí v České republice (pomineme-li krátké úseky tratí 240/244 z Brna do Střelic a 323 z Ostravy-Kunčic do Vratimova). Spolu s navazující tratí 341, která z Kunovic pokračuje přes Bylnici do Vlárského průsmyku (a dále na Slovensko do Trenčianské Teplé), bývá tato železnice obvykle označována jako Vlárská dráha.

Původně místní dráha z Brna do Kyjova byla postupně propojena s železnicí ve Veselí nad Moravou, později byla trať zdvoukolejněna. Přímé rychlíky z Brna do Trenčianské Teplé, které zde dříve jezdily, zde už sice nenajdeme, ale trať si nadále zachovává význam především v příměstské dopravě v rámci IDS JMK.

Tradičními vozidly na této trati byly brněnské (resp. veselské) "brejlovce" řad 750 a 754 v typických barevných nátěrech. Díky omezování provozu klasických souprav v posledních letech, a v současné době navíc díky nástupu jednotného barevného řešení vozidel ČD zde sice "bleskových" brejlovců poněkud ubylo, ale soupravy vozů Bdmtee v čele s lokomotivou řady 754 stále tvoří spolu s motorovými vozy 842 a ucelenými jednotkami z vozidel řad 854+054+954.2 nejobvyklejší typ souprav na této trati.

Vlárská dráha nepatří sice mezi tratě ve větší míře zasažené modernizací posledních let, ale tak, jak mizí barevné brejlovce, mizí pomalu i další připomínky podoby provozu ve 2. polovině 20. století. Například v úseku z Brna do Veselí nad Moravou již zbývají pouze dvě stanice s mechanickými návěstidly (po zrušení "mechanik" v Bučovicích a Nesovicích). Přesto si však dráha zachovala své kouzlo; mezi nejzajímavější úseky určitě patří přechod přes hřeben Chřib v okolí zastávky Brankovice.

V úseku z Brna-Černovic do Blažovic je trať elektrifikovaná a díky takzvané Blažovické spojce na trať Brno – Vyškov je zde možné potkat i rychlíky do Přerova tažené "esy". Mezi Blažovicemi a Bzencem dříve z trati odbočovaly dvě místní dráhy, jedna z Nesovic do Koryčan, na které se dosud pořádají příležitostné jízdy; druhá z Kyjova do Mutěnic, která je již delší dobu nesjízdná. Zajímavé místo se nachází u Bzence, kde se dráha mimoúrovňově kříží s koridorovou tratí Přerov – Břeclav.

» Železnice » Česká republika » Trať 340