331: Otrokovice – Zlín střed – Vizovice

Místní dráha Otrokovice - Vizovice vznikla v roce 1899 a spojila Zlín a Vizovice s hlavní tratí Přerov - Břeclav. Začíná na nádraží v Otrokovicích a vede údolím říčky Dřevnice přes Zlín až do Vizovic, přičemž ve Zlíně je často vedena uprostřed městské zástavby. Velkého významu nabyla v době, kdy životu ve Zlíně vládla továrna Baťa. Ve třicátých letech se trať podle Baťových plánů měla stát součástí nového spojení Prahy se Slovenskem, které by bylo vedeno přes Zlín, a začala také stavba prodloužení z Vizovic do Horní Lidče. Záměr překazila druhá světová válka, plány na prodloužení včetně elektrifikace a částečného zdvoukolejnění se však v dnešní době objevují znovu.

Trať má pro dopravu ve Zlíně velký význam, vlaky tu jezdí v hodinovém až půlhodinovém intervalu. Na spojení Otrokovice - Zlín muže směle konkurovat souběžné trolejbusové trati díky své rychlosti, větší kapacitě a návaznosti na vlakové spoje z otrokovického nádraží. V 80. letech také právě zde vzniknul první integrovaný dopravní systém na území tehdejšího Československa, jehož součástí se železnice stala spolu s MHD a linkovými autobusy.

Osobní dopravu zajišťují především motorové vozy řady 810, respektive v posledních letech modernizované jednotky 814 "Regionova". Do stanice Zlín-střed ovšem jezdí také vlak Ex 520/521 z Prahy.

» Železnice » Česká republika » Trať 331