293: Šumperk – Kouty nad Desnou / Sobotín

Trať, kterou dnes jízdní řád uvádí pod číslem 293, je jednou z mnoha místních drah na jesenicku. Vine se údolím řeky Desné od Šumperka až k Červenohorskému sedlu, pod kterým končí v nádraží v Koutech nad Desnou. V Petrově nad Desnou se navíc odpojuje tříkilometrová odbočka do Sobotína. Přestože trať zasahuje do pohoří Jeseníků, velká stoupání zde nenajdeme, neboť vede v celé délce, stejně jako souběžná silnice I/44, údolím řeky Desné (v případě odbočky do Sobotína podél toku Merty), a tedy zpočátku v rovině, později jen v mírném stoupání (snad s výjimkou posledních několika set metrů před Kouty nad Desnou). Zato je vlastně ze všech stran obklopena většinou zalesněnými stráněmi, které připomínají, že se opravdu nacházíme v horách.

Zásluhu na vzniku trati má rodina železničních podnikatelů Kleinů, kteří po několikaletém úsilí dovedli v roce 1871 k realizaci trať ze Zábřeha na Moravě přes Šumperk do Sobotína. Až podstatně později, v roce 1904, byl zahájen provoz na tehdy odbočné trati z Petrova nad Desnou do Koutů nad Desnou, jejíž výstavba byla taktéž výsledkem úsilí soukromých podnikatelů. V průběhu 20. století žila dráha poměrně klidným životem, který narušila snad jen stavba přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně od 70. do 90. let, kdy zde byl dopravován stavební materiál.

Zásadní zlom v novodobé historii dráhy přinesly ničivé povodně v roce 1997. Rozvodněná řeka Desná, podél níž celá železnice vede, tehdy strhla nejen mosty, ale místy odnesla i celé těleso trati, která se tak stala zcela nesjízdnou. Rozhodnutím ministerstva dopravy mělo dokonce dojít ke zrušení celé dráhy ze Šumperka do Koutů i Sobotína. Proti tomu se však postavili místní obyvatelé a vznikl Svazek obcí údolí Desné s cílem obnovit trať i provoz na ní. Opravy se ujala společnost Stavební obnova železnic, která také od roku 1998 zajišťovala obnovený provoz (z Velkých Losin do Koutů nad Desnou byla trať zprovozněna až v květnu 1999). Správa dráhy přešla v roce 2005 na firmu SART - stavby a rekonstrukce a.s., zatímco provoz již o tři roky dříve převzal Connex Morava (dnes Veolia). Jezdí se zde pod obchodním označením Železnice Desná.

Paradoxně by se dalo říci, že právě povodně této trati pomohly a navíc ji učinily výjimečnou soukromým provozem, kterému se zde poměrně daří. Při rekonstrukci došlo k výstavbě nových zastávek, trať je dnes součástí Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje a osobní vlaky zde jezdí přibližně každou hodinu.

Provoz je zajišťován klasickými motorovými a přípojnými vozy řad 810 a Btax, které původně patřily Českým drahám. Dnes si je Veolia pronajímá od Svazku obcí. Proti vozům stejné řady na jiných tratích můžeme najít jisté odlišnosti – kromě zajímavého nátěru například digitální transparenty, hlášení zastávek či čalounění sedaček, známé ovšem i z některých modifikací řady 810 ČD. Od roku 2007 zde navíc můžeme potkat i první motorovou jednotku řady 814, shodnou s jednotkami „Regionova“ Českých drah. Zde ovšem jezdí se jménem Desná.

Spoje do Sobotína jsou většinou vedeny již ze Šumperka spojené s vlaky do Koutů jako přímé vozy. Na trati platí zónový tarif IDSOK, v obsazených stanicích je možné koupit bločkové jízdenky, jízdní doklady z elektronické pokladny prodává také průvodčí ve vlaku.

Díky nedávné opravě je traťový svršek proti většině českých a moravských lokálek na nesrovnatelně lepší úrovni, na zastávkách nalezneme zvýšená betonová nástupiště, informační panely či mapu okolí trati. Je pravda, že například přehledy odjezdů spojů z jednotlivých zastávek působí jako méně vydařená varianta téhož u ČD, ovšem celkové množství informací vyvěšených na zastávkách je více než dostačující. Většina zastávek je dnes tvořena kromě zmíněného nástupiště jen skleněným přístřešekm pro cestující, pouze v obsazených stanicích k dráze stále patří a je v provozu nádražní budova. Nepotřebné objekty byly prodány soukromníkům.

» Železnice » Česká republika » Trať 293