233: Čelákovice – Mochov

Pouhé čtyři kilometry dlouhou trať Čelákovice – Mochov postavila Rakouská společnost místních drah a provoz zde byl zahájen v roce 1883. Trať přibližně po dvou letech převzaly České obchodní dráhy. Ty ji provozovaly až do roku 1891, kdy byla trať zakoupena Rakouskou společností státní dráhy. Tato společnost plánovala trať využít (spolu se sousední dráhou Čelákovice – Brandýs nad Labem) pro vytvoření přímého spojení mezi svou tratí pražsko-drážďanskou a olomoucko-pražskou. Ke stavbě spojky však nikdy nedošlo. Osobní provoz byl na trati zaveden za druhé světové války a pravidelné osobní vlaky tu jezdily naposledy v GVD 2005/2006.

Na seznam tratí navržených ke zrušení se dráha dostala již v návrhu GVD 2004/2005, kdy Středočeský kraj plánoval masové zastavování osobní dopravy na "nerentabilních" tratích. K tomu však nakonec nedošlo, a tak byla osobní doprava na trati zastavena až o rok později spolu se dvěma dalšími (a dá se říci, že opravdu málo vytíženými) krátkými úseky železničních tratí. V posledním období provozu, tedy v roce 2005, zde sice jezdilo sedm párů osobních vlaků v pracovních dnech, ale vlaky jezdily obvykle poměrně prázdné. Na trati byl – celkem logicky – zaveden tzv. specifický způsob odbavování cestujících, a provoz byl tedy zajišťován motorovými vozy řady 809. Dnes (v GVD 2006/2007) jsou na trati provozovány pouze vlaky na objednávku v sobotu a neděli (jen v letní sezóně), a to společností KŽC Doprava.

Trať začíná ve stanici Čelákovice, kterou prochází dvoukolejná elektrifikovaná trať 231 (Praha - Lysá nad Labem - Kolín) a odkud vychází také místní dráha Čelákovice – Brandýs nad Labem – Neratovice (v KJŘ číslo 074). Z pražského zhlaví železniční stanice vedou tratě 074 a 233 nejprve krátce souběžně. Trať 233 se však od trati 074 (která vede z Čelákovic přesně opačným směrem) brzy vzdaluje a stáčí se do levého oblouku, aby se dostala do podjezdu pod hlavní tratí 231. Následuje dlouhý rovný úsek, na němž se v km 1,8 nachází zastávka Mochov-zastávka. Za ní odbočuje vlečka do elektrické rozvodny. Trať i dále pokračuje stále rovně, a až po mnoha stech metrech se mírně stáčí doprava, nadjíždí silnici II/611 a končí v km 4,0 ve stanici Mochov. Tato stanice má zajímavé kolejové uspořádání, neboť staniční budova i nástupiště stojí u jednokolejného koncového úseku, zatímco dvoukolejná výhybna se nachází blíže Čelákovicím v sousedství malé remízy. Za stanící samotnou se ještě jako pokračování traťové koleje nachází vlečka do přilehlého průmyslového areálu.

» Železnice » Česká republika » Trať 233