Den otevřených dveří na Novém spojení

Třináctého října 2007 se mohli Pražané i přespolní podruhé a naposledy pěšky projít v nových železničních tunelech pod vrchem Vítkov. Jsou součástí Nového spojení železničních stanic Praha-Hlavní nádraží a Praha-Masarykovo nádraží s železničními stanicemi Praha-Libeň, Vysočany a Holešovice, jak zní celý název tohoto projektu. Tunely byly k vidění v hrubé stavbě, ještě nebylo všude dokončeno betonování zvýšeného pásu při stěnách tunelu. Cihlové vyzdívky spojovacích "tunýlků" byly v různém stadiu rozpracování. Návštěvníky upozorňovaly tabule na místo 35 m pod pomníkem Jana Žižky a 6 m nad tunelem pro pěší mezi Karlínem a Žižkovem. I když je celá stavba v současnosti již otevřena pro provoz, její plný efekt se projeví až později, neboť vlakovou dopravu z metropole na východ brzdí práce na koridoru mezi Libní a Běchovicemi.

» Železnice » Česká republika » DOD Nové spojení