110 let trati Jindřichův Hradec – Nová Bystřice

Přestože sté desáté výročí zahájení dopravy na dráze do Nové Bystřice připadá až na 1. listopadu 2007, jeho oslavy se uskutečnily (podobně jako loni v případě kamenické trati) s předstihem během prodlouženého víkendu 28.-30. září. Zároveň slavila své stodvacáté narozeniny větev bývalé Českomoravské transversální dráhy z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy a na sobotu připadaly oslavy Dne železnice, a tak byl program oslav opět bohatý. Po celé tři dny se na úzkorozchodky i na hlavní trať vydávala řada zvláštních vlaků. Normálněrozchodná trať se tak kromě tradičního „štokra“ z Českých Budějovic dočkala také prezentačních jízd motorové jednotky Regionova. Na úzkých kolejích pak byly naplánovány jízdy řady mimořádných vlaků v parní trakci, některé dokonce s přípřeží dvou lokomotiv.

Pro „šotouše“ a zájemce o železnici byl jistě zajímavý program připravený pro bystřickou trať na neděli. Měly být vypraveny hned tři páry parních vlaků vedené všemi provozuschopnými parními lokomotivami, kterými v současnosti JHMD disponuje. Prvním z nich, s odjezdem z Jindřichova Hradce před desátou, byl zvláštní rychlík Jindřichův Hradec - Nová Bystřice, snad první vlak této kategorie na zdejší úzkorozchodné sítě. Nasazena na něj měla být čerstvě zprovozněná původně polská parní lokomotiva Px 48-1916, která již předchozí den při oslavách jeden vlak vedla. Pro závadu ji však nakonec v čele netradiční soupravy Ba/ú + Ca/ú + DF/ú zastoupila motorová lokomotiva T 47.006. Vypraven byl také pravidený parní spoj na vlacích 260 až 263 tvořený lokomotivou U 37.002 a běžnou historickou soupravou. Vrchol pak tvořil zvláštní nákladní vlak, který se do Nové Bystřice vydal po poledni. Vedly jej dvě sesterské lokomotivy továrny Resita - stroje U 46.001 a No. 5 CFI a během čtyřhodinové jízdy bylo zorganizováno několik fotozastávek. Kromě toho, snad proto, aby na bystřické trati nebylo nic v normálním stavu, byla v čele pravidelných osobních vlaků nasazena lokomotiva T 48.001.

Následující fotografie zachycují zvláštní vlaky pro fotografy vypravené v neděli 30. září 2007.

» Železnice » Česká republika » 110 let trati Jindřichův Hradec – Nová Bystřice