124: Lužná u Rakovníka – Krupá – Žatec – Chomutov

Ještě v knižním jízdním řádu 2006/2007 nesla číslo 124 jen krátká odbočka Lužná u Rakovníka – Rakovník. Trať z Lužné do Chomutova bychom naproti tomu našli jako součást trati 120. Toto rozdělení, ač historicky správnější, bylo však v prosinci 2007 změněno, neboť charakter provozu na obou částech někdejší páteřní trati Buštěhradské dráhy z Prahy do Chomutova byl stále rozdílnější.

Když v 60. letech 19. století společnost Buštěhradské dráhy vyhrála boj o koncesi ke stavbě a provozování trati z Prahy do Chomutova s pokračováním do Vejprt a Chebu, mohla se těšit na dopravu uhlí nejen z kladenského revíru jako dosud, ale i ze severních Čech. A zprovoznění více než dvou set kilometrů hlavní trati v roce 1871 na dalších padesát let skutečně upevnilo pozici BEB jako téměř monopolního dopravce nejen uhlí z českého severozápadu. Součástí zmíněné výstavby byl i traťový úsek, který je dnes v knižních jízdních řádech označován číslem 124, tedy trať z Lužné u Rakovníka přes Žatec do Chomutova.

Trať prochází za Lužnou mezi mnoha chmelnicemi, později se klikatí kopcovitější krajinou a mezi Žatcem a Chomutovem se postupně dostává do podkrušnohorské pánve. V současné době je v celé délce jednokolejná, přestože na 26 km dlouhém úseku mezi Milostínem a Trnovany byla položena i druhá kolej. Z Měcholup do Trnovan vydržela dvoukolejná trať až do roku 2007, kdy byla již beztak nepoužívaná první traťová kolej vytrhána. Mezi Milostínem a Deštnicí se nachází další zajímavost, totiž nadjezd trati Rakouské státní dráhy Rakovník – Most (dnes číslo 126). "Buštěhradka" tu ovšem vede v zářezu, a tak je mimoúrovňové křížení mnohem méně nápadné než nedaleké křížení téže trati KkStB s tratí BEB Krupá – Kolešovice.

Jestliže mezi Lužnou a Žatcem si můžeme připadat jako o sto let zpět, úsek Žatec – Chomutov prošel většími proměnami (ve fotogalerii níže se nicméně neobjevuje). Je zde ostatně i větší frekvence vlaků, jezdí tudy i rychlíky Plzeň - Most a několik osobních (od GVD 2008/2009 spěšných) vlaků Žatec – Chomutov. V Březně u Chomutova odbočuje vlečka do elektrárny Tušimice, známá zajímavým parkem elektrických lokomotiv svého provozovatele (Severočeské doly - kolejová doprava). Díky tomu je i celý úsek ze Žatce do Března elektrifikován.

V Březně se původně trať Buštěhradské dráhy větvila, jedna větev vedla do Chomutova a Vejprt, druhá do Kadaně a dále do Chebu. Trať mezi Březnem a Kadaní, vedoucí například přes Tušimice a Prunéřov, však padla za oběť těžbě uhlí ve druhé polovině dvacátého století. Od té doby je železnice ze Žatce napojena na rovněž přeloženou "podkrušnohorskou magistrálu" (přesněji trať dnešního čísla 140) pouze kolejovým trojúhelníkem na okraji Chomutova. Ani to však nestačilo a na přelomu tisíciletí byla železnice opět nucena ustoupit těžbě. V roce 2007 došlo po komplikované stavbě ke zprovoznění sedmikilometrové přeložky mezi Březnem u Chomutova a výhybnou Spořice. Její součástí je i nový nejdelší tunel v České republice (1758 m).

Dnes je význam trati podstatně menší než tomu bylo kdysi. S jízdní dobou 2 hodiny 40 minut může železniční spojení Praha – Žatec – Chomutov jen stěží konkurovat silniční dopravě. Naprostá většina nejen nákladních vlaků navíc dnes využívá trať bývalé Ústecko-Teplické dráhy z Chomutova do Ústí nad Labem, která navazuje na I. tranzitní koridor a je dvojkolejná a elektrifikovaná. Zato "buštěhradka" se dnes nachází víceméně v původním stavu, a k tomu vede poměrně řídce osídlenou oblastí.

Jízdní řád 2007/2008 znamenal pro trať kromě nového čísla ještě další změnu. Ústecký kraj totiž neobjednal zastavování osobních vlaků v některých zastávkách; dvanáctikilometrový úsek mezi Měcholupy a Žatcem tak všechny vlaky projíždějí bez zastavení. Naopak na území Středočeského kraje naopak začaly rychlíky zastavovat, stejně jako osobní vlaky, téměř všude. Tento poněkud zvláštní stav vydržel jen jeden rok; v roce 2009 zde dochází k zavedení taktového provozu spěšných vlaků v intervalu dvě hodiny. Nezastavování mezi Měcholupy a Žatcem nicméně trvá, navíc ubývají zastavování spojů i na jinak o něco frekventovanějším úseku Žatec – Chomutov.

» Železnice » Česká republika » Trať 124