122: Praha Smíchov – Hostivice – Rudná u Prahy

Když přestavba pražsko-lánské koněspřežné železnice na parostrojní provoz v roce 1863 dosáhla Prahy, stalo se výchozí stanicí pro vlaky Buštěhradské dráhy přestavěné nádraží koněspřežky blízko Bruské brány (dnešní stanice Praha-Dejvice). O pět let později pak došlo k prodloužení od Brusky do Buben, čímž došlo k napojení na pražsko-drážďanskou trať Rakouské státní dráhy. Roku 1872 byla zprovozněna druhá spojovací trať z Hostivic na smíchovské nádraží. Buštěhradská dráha původně zamýšlela zakončit dráhu na Smíchově reprezentativní budovou hlavového osobního nádraží; kvůli nedohodě s konkurenčními železničními společnostmi však k této stavbě nikdy nedošlo. Naopak, osobní provoz na této trati byl po několika letech zcela zastaven.

Osobní doprava se sem sice vrátila, ale rozsah provozovaných spojů se tu v jednotlivých obdobích velmi lišil; úvahy o zastavení osobní dopravy se objevovaly nezřídka ještě před několika lety. Trať je také v Praze jedinou, kterou České dráhy nezahrnuly do sítě příměstské železnice "Esko". Ale zatímco změna jízdního řádu v prosinci 2007 znamenala konec i posledním rychlíkům, které od/do Chomutova jely z/do Prahy-hlavního nádraží právě přes trať 122, s jízdním řádem 2008/2009 v souvislosti se zahuštěním taktu na sousední trati 120 dojde k mírnému navýšení spojů i zde. V celé trase Smíchov - Hostivice tak pojedou celotýdenně čtyři páry vlaků (oproti 2/3 vlakům v GVD 2007/2008), po roce navíc bude výchozí stanicí opět už Praha-hlavní nádraží. Podobně jako v minulých letech nicméně naprostá většina osobních vlaků jede jen mezi Hostivicemi a Prahou-Zličínem (v GVD 2008/2009 v hodinovém taktu), kde je možný přestup na tramvaje, které cestu do centra zvládnou přibližně stejně rychle.

Přestože trať 122 stála vždy ve stínu dejvické větve Buštěhradské dráhy, měla vždy významnou roli v různých výhledech do budoucna. Od šedesátých let, kdy se začalo uvažovat o ukončení dnešní trati 120 v Dejvicích, měla být nákladní doprava od Kladna převedena právě sem, přičemž měla být vybudována tunelová spojka z tzv. "Mostu inteligence" k hlubočepským viaduktům. Dokonce byly v této souvislosti postaveny výhybny na Žvahově a ve Stodůlkách. K realizaci záměru nakonec (naštěstí) nedošlo, nicméně úvahy o různém využití této trati se objevují i nadále. Například v souvislosti s tratí na letiště Ruzyně bylo uvažováno o vedení dálkových vlaků z hlavního nádraží právě přes trať 122 (a i jako odklonová trasa po dobu realizace projektu by tato trať jistě našla své uplatnění).

Ne nadarmo přišla trať ze Smíchova do Hostivic k přezdívce "pražský Semmering". Vždyť vystoupat od Vltavy kolem Děvína až k jednomu z nejvýše položených míst v Praze u Zličína si vyžádalo složité výškové i směrové vedení tratě. Na nádraží Praha-Smíchov má trať vlastní oddělené kolejiště i vlastní budovy, přístupné nepříliš přívětivou cestou z Nádražní ulice, případně relativně nově z lávky z Nádražní do Radlické ulice. Poté, co se trať vymotá ze Smíchova, začíná stoupat po úbočí Děvína. Nejzajímavější část trati nalezneme bezesporu v místě, kde překonává dolní tok Dalejského potoka. Téměř 270° obloukem tu obchází dříve samostatnou obec Hlubočepy a dvěma viadukty dvakrát přechází nejen potok, ale i lokálku do Rudné. Zmíněné viadukty, z nichž jeden je i památkově chráněný, ostatně daly trati její jméno. Pak až do Zličína dráha prochází střídavě vilovými čtvrtěmi a lesem, jen u nádraží Jinonice je vedena v sousedství frekventované Radlické ulice a někdejší továrny Walter. V celém tomto úseku se téměř důsledně vyhýbá obytným čtvrtím této části Prahy. Až nádraží na Zličíně leží v těsném sousedství sídliště Řepy. Toto nádraží je ostatně zajímavé ve více ohledech; z přilehlé tramvajové smyčky je sem přivedena dnes nevyužívaná překládací kolej a vychází odtud i vlečka do někdejší továrny ČKD, dnes Siemens a ke zkušební trati depa metra Zličín. Pak už trať opouští území Prahy, přechází dálniční okruh a dostává se k Hostivici, po jejímž okraji se blíží až k náraží trati 120.

K trati 122 dnes patří i dopravně ještě méně významný úsek Hostivice - Rudná u Prahy, který byl dříve součástí trati Pražskoduchcovské dráhy do Podlešína. S výstavbou kolejového trojúhelníku v Jenečku ovšem pozbyl na významu a v roce 2009 jsou tu vedeny pouhé dva víkendové páry osobních vlaků.

» Železnice » Česká republika » Trať 122