094: Vraňany – Lužec nad Vltavou

Trať z Vraňan do Lužce nad Vltavou, kterou nalezneme v knižním traťovém jízdním řádu pod číslem 094, je vůbec nejkratší veřejnou dráhou v České republice. Otevřena byla 1. ledna 1887 jako odbočná trať z hlavní trati Společnosti státní dráhy, která výstavbou této lokálky uzavřela svou stavební činnost v českých zemích. Na trati byla provozována pouze nákladní doprava, a to i po převzetí Rakouskými státními drahami, i po vzniku Československých státních drah. Teprve v roce 1929 se Lužec nad Vltavou dočkal prvního osobního vlaku. Přestože na přelomu let 2004 a 2005 hrozilo trati, stejně jako mnohým dalším středočeským lokálkám, zastavení osobní dopravy, nakonec se provoz podařilo zachránit. Pod hlavičkou Českých drah zde tak přeprava cestujících trvá dodnes; nasazovány jsou motorové vozy řady 809, přizpůsobené pro tzv. specifický způsob odbabování cestujících (tedy pro provoz bez průvodčích).

Tříkilometrová trať bez mezilehlých dopraven vychází ze stanice Vraňany na koridorové trati 090. Společně s tratí 095 tu vlaky lužecké lokálky využívají kusé koleje u nástupiště 1a. Z nádraží trať vychází pravým obloukem, ve kterém je napojena první vlečka trati. Na dráze do Lužce nad Vltavou není zdaleka jediná, a trať 094 má tak v České republice možná největší hustotu zaústění vleček. Další z nich, vedoucí do objektu společnosti Prefa, vychází z širé trati asi dva kilometry od Vraňan v místě, kde se dříve napojovala ještě vlečka druhá. Ta byla delší a zčásti vedla souběžně se silnicí z Lužce de Horních Beřkovic. Dnes je sice již snesena, ale v terénu stále dobře patrná. Dále trať po mostě překonává plavební kanál Vraňany - Hořín a vede do samotné obce Lužec nad Vltatou Zdejší nádraží má tři dopravní koleje a vychází z něj jedna krátká vlečka. Kolejiště z jedné strany přímo sousedí s ulicí s rodinnými domy, na jeho druhé straně se nachází malá staniční budova a rozpadající se dřevěné záchodky pro cestující spolu s kůlnou. Trať končí kusou kolejí na malém náspu vedle ulice, za níž se nachází sportovní hřiště.

» Železnice » Česká republika » Trať 094