074: Čelákovice – Neratovice

Trať, kterou dnes v jízdním řádu nalezneme pod číslem 074, spojuje města ležící na severovýchod od Prahy na levém břehu Labe mezi hlavními tratěmi 231 a 070. Vznikla postupně v posledních 20 letech 19. století, nejdříve byl v roce byl otevřen úsek Čelákovice – Brandýs nad Labem, o šestnáct let později byla zahájena osobní doprava i ve zbylé části tratě do Neratovic. Prvních několik kilometrů od Neratovic ovšem již od roku 1880 fungovalo jako vlečka do cukrovaru v Kostelci nad Labem.

Bezesporu nejzajímavější úsek trati je právě část, která vznikla využitím původní trasy vlečky. Ta totiž v těsném souběhu se silnicí II/101 prochází nejen neratovická předměstí a sídliště, včetně náměstí Republiky, které je dnes hlavním centrem města. Ve směru do Brandýsa se trať od silnice vzdaluje až v zastávce Jiřice, kde se také odděluje zbylá část vlečky do Kostelce nad Labem, dnes už ovšem nepoužívaná. Aby zajímavostí v Neratovicích nebylo málo, na lokálku se z nádraží Neratovice vjíždí úvratí přes všetatské zhlaví.

Od Jiřic lokálka vede většinou uprostřed polí, do Čelákovic prochází pouze tři větší sídla. Prvním z nich je Kostelec nad Labem, kde se nádraží nachází na jižním okraji města. Následuje Brandýs nad Labem, kde se kromě dnešního nádraží dochovaly i budovy původního nádraží z roku 1883, které leželo v místě dnešní zastávky Brandýs nad Labem-Zápská (otevřené v roce 2009). Poslední obcí, kterou trať před Čelákovicemi prochází, jsou Lázně Toušeň. Zde se nachází velmi zajímavá nádražní budova, dnes bohužel neobsazená a zdevastovaná. Před nádražím v Čelákovicích je trať v délce téměř 1,5 km vedena v souběhu s vlečkou do továren na západním okraji města.

Lokálka slouží zejména pro Brandýs nad Labem jako spojení na hlavní trať do Prahy, přestože rychlostí toto spojení jen těžko může konkurovat příměji vedeným autobusovým linkám. Autobusy ostatně této trati konkurují v celé délce, neboť trasa železnice sleduje trasu silnice I/101, byť ve většině trasy ne tak těsně jako u Neratovic. Tento souběh je také jistě jedním z důvodů, proč se zejména úsek Brandýs nad Labem – Neratovice v poslední době oběvuje na seznamu tratí, na nichž by mohla být zastavena osobní doprava. Zatím ovšem na celé trati jezdí vlaky vedené motorovými vozy 809 v hodinovém až dvouhodinovém taktu.

» Železnice » Česká republika » Trať 074