060: Poříčany – Nymburk hlavní nádraží

Pouhých patnáct kilometrů dlouhá trať číslo 060 Poříčany - Nymburk je jedinou jednokolejnou elektrifikovanou tratí v systému pražské příměstské železnice. U jejího zrodu stála Rakouská společnost státní dráhy, provozující hlavní trať z Kolína do Prahy. Odbočku z Poříčan do Sadské postavila v roce 1882, o rok později pak tuto trať prodloužila až do Nymburka (otevřela ji spolu s další tratí Nymburk - Veleliby). V roce 1961 byla trať v celé délce elektrifikována stejnosměrnou soustavou 3000 V.

Trať se v Poříčanech odděluje od koridorové trati Praha – Kolín obloukem, který je ve skutečnosti přeložkou, novější než zbytek trati. Původně tu dráha vedla po trase o něco přímější a kratší. Brzy po opuštění přípojné stanice následuje most, po kterém trať přechází dálnici D11, a za nímž se již dráha blíží se do první zastávky Třebestovice. V jejím okolí je železnice vedena na české poměry netradičně v souběhu se silnicí, a to i v obci. Samotná zastávka se tak nachází na ulici přímo uprostřed vesnické zástavby. Pár set metrů za obcí se trať od silnice vzdaluje a trať míří obloukem do zastávky Sadská, pod kulisou místní dominanty, kostela svatého Apolináře na kopci nad stejnojmenným městečkem. Dál už se do Nymburka nacházejí jen dva dlouhé přímé úseky se zastávkou Hořátev. V nymburském Zálabí odbočují vlečky do průmyslových závodů, a pak už trať vede po nedávno opraveném mostě přes Labe do stanice Nymburk město. Z té na sever vycházejí souběžně dvě koleje, levá pokračuje po nadjezdu přes hlavní trať 231 do Velelib, zatímco pravá klesá a posléze se obloukem stáčí ke stanici Nymburk hlavní nádraží.

Na trati jezdí především zastávkové osobní vlaky v hodinovém taktu. Trať byla přesto do GVD 2007/2008 v mapách značena jako rychlíková, konkrétně v roce 2008 díky večernímu vlaku R 1460 z Turnova do Prahy (od GVD následujícího byla změněna kategorie tohoto vlaku na Sp). Kromě tohoto vlaku jede ve stejném směru (tedy z Nymburka) ještě ranní přímý spěšný vlak do Prahy. Trať má ovšem svůj význam i pro nákladní dopravu jako spojení významného uzlu Nymburka s tratí 011.

Fotodokumentace stanic a zastávek

Ve všední dny jsou na většině vlaků nasazeny jednotky řady 471, které se v Poříčanech odpojují od vlaků do Kolína (respektive v opačném směru se k nim připojují), a jedou tedy jako přímé vozy z/do pražského Masarykova nádraží. Provoz dříve typických jednotek řady řady 451 (452) byl nejprve od roku 2008 omezen na víkendové spoje, od roku následujícího došlo pak k jejich náhradě o víkendu nejprve motorovými vozy řady 810 (které zde již dříve na méně vytížených spojích jezdily). Od GVD 2009/2010 zde o víkendu štafetu převzaly jednotky „RegioNova“, nasazované i na některé spoje v pracovní dny mimo špičku.

» Železnice » Česká republika » Trať 060