043: Trutnov – Královec – Lubawka / Žacléř

Jednou z mnoha tratí, které vycházejí z železničního uzlu Trutnov, je i přeshraniční dráha do polské Lubawky s odbočkou do Žacléře. Údolím Ličné, které odděluje Krkonoše a Vraní hory, se vlaky Jihoseveroněmecké spojovací dráhy do Královce poprvé rozjely v roce 1868, o rok později byla tato dráha, vedoucí z Pardubic přes Jaroměř a Malé Svatoňovice, prodloužena až do Pruska (do tehdejší Liebau, dnes Lubawky). Odbočka do Žacléře vznikla až později, v roce 1882, zásluhou Rakouské společnosti místních drah.

Osobní doprava byla na trati v posledních desetiletích provozována v trase Trutnov – Královec – Žacléř (s úvratí v Královci). V letech 2008 a 2009 se pak střídala období, kdy jezdily vlaky do Žacléře s obdobími, kdy jezdily vlaky provozované společností Viamont do Lubawky. V současné době je na trati pouze víkendový provoz v letních měsících. Na třech párech vlaků zajíždí z Polska do Trutnova v režii společnosti Viamont polská jednotka PESA Dolnoslezského vojvodství.

Trať vychází ze stanice Trutnov-Poříčí, kde musejí vlaky jedoucí z hlavního nádraží vykonat úvrať. Dále vede většinou lesem nad tokem Ličné, který opouští až u zastávky Bernartice. Odtud vede již v souběhu se silnicí I/16 (kterou na českém území ještě dvakrát úrovňově a jednou mimoúrovňově kříží) přes Královec k hranicím s Polskem. Z Královce pak vychází přibližně pětikilometrová odbočná trať do Žacléře; zajímavé je, že při jízdě z českého území je na ni nutné zajíždět úvratí.

Na trati z Trutnova do Královce se nachází dva velké mosty, jeden u zastávky Libeč, druhý u Bernartic. Zajímavý je především ten druhý, kterým trať překračuje údolí Ličné, neboť se jedná vlastně o dva mosty nad sebou – pod ocelovým železničním mostem se nachází ještě nižší kamenný se dvěma oblouky.

Fotodokumentace stanic a zastávek

Odkazy a zdroje

» Železnice » Česká republika » Trať 043