Den otevřených dveří na stavbě IV.C1: tunely pod Vltavou

18. května 2002 se konal den otevřených dveří na budovaném prodloužení trasy metra C do severní části města. Pro veřejnost byl zpřístupněn stavební areál rozkládající se na obou březích Vltavy a první tunel podcházející koryto řeky. Oba tubusy, které převedou trasu metra pod řekou z Holešovic do Tróje, byly zhotoveny u nás neobvyklou metodou. Nejdříve byl celý tunel zkompletován v suché jámě na trójském břehu a poté byl vysunut na dno řeky.

Přístup ke stavbě byl od stanice metra Nádraží Holešovice, od které se táhla dlouhá řada lidí až pod železniční most a na břeh řeky. Tam se nacházel vstup do areálu a návštěvníci poté pokračovali do stavební jámy na břehu řeky, kde po mnoha schodištích sestoupili až na úroveň trati. Poté mohli projít prvním hotovým tunelem pod Vltavou a dostat se tak na trójské staveniště, kde byl k vidění hotový tubus druhého tunelu.

» Městská doprava » Česká republika » Praha » DOD IV.C1: tunely